1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ślamazarny"

Synonim ślamazarny


Synonimy do "ślamazarny":


czczy, nudny, senny, tępy, bierny, leniwy, smutny, stały, daremny, drętwy, gnuśny, jałowy, ospały, pasywny, powolny, płonny, wygodny, zaspany, bezsilny, bezwolny, niemrawy, nieskory, próżny, spokojny, syzyfowy, znużony, śpiący, żółwi, apatyczny, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ciapowaty, monotonny, nieczuły, niezdarny, obojętny, osowiały, statyczny, zmęczony, ślimaczy, bezpłodny, bezwładny, lewe ręce, nieaktywny, nieprędki, nieruchawy, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, gamoniowaty, nieruchliwy, nierychliwy, niespieszny, ociężały, bezpodstawny, bezskuteczny, ciamajdowaty, flegmatyczny, indyferentny, matołkowaty, nieefektywny, nieprzytomny, nieskuteczny, nieśpieszny, odrętwiały, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, bezproduktywny, opóźniający, zobojętniały, nierozgarnięty

Odmiana słowa "ślamazarny":


ślamazarny, nieślamazarna, nieślamazarną, nieślamazarne, nieślamazarnego, nieślamazarnej, nieślamazarnemu, nieślamazarni, nieślamazarnie, nieślamazarny, nieślamazarnych, nieślamazarnym, nieślamazarnymi, ślamazarna, ślamazarną, ślamazarne, ślamazarnego, ślamazarnej, ślamazarnemu, ślamazarni, ślamazarnie, ślamazarnych, ślamazarnym, ślamazarnymi

Synonimy do "ślamazarny" z podziałem na kategorie:


powolny

powolny, niemrawy, apatyczny, opieszały, gamoniowaty, ociężały, flegmatyczny

leniwy

leniwy, gnuśny, ospały, powolny, żółwi, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, nieużyteczny, opóźniający

ciapowaty

ciapowaty, ciamajdowaty

bierny

bierny, gnuśny, powolny, niemrawy, apatyczny, obojętny, osowiały, opieszały, gamoniowaty, ociężały, flegmatyczny, indyferentny, odrętwiały, zobojętniały

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, daremny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, powolny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

czczy

czczy, leniwy, daremny, gnuśny, jałowy, ospały, powolny, płonny, niemrawy, próżny, syzyfowy, żółwi, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, bezpłodny, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, bezskuteczny, nieefektywny, nieskuteczny, nieużyteczny, bezproduktywny

stały

stały, powolny, niemrawy, spokojny, apatyczny, statyczny, opieszały, gamoniowaty, ociężały, flegmatyczny

tępy

tępy, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, flegmatyczny, matołkowaty, nieużyteczny, nierozgarnięty

senny

senny, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, znużony, śpiący, żółwi, bezczynny, bezowocny, osowiały, zmęczony, ślimaczy, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, nieużyteczny

gnuśny

gnuśny, ospały, powolny, żółwi, apatyczny, ślimaczy, nieruchawy, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, flegmatyczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: