1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "świadectwo"

Synonim świadectwo


Synonimy do "świadectwo":


akt, dar, nota, znak, notka, objaw, pismo, uwaga, wyraz, ślad, dowód, dyplom, glossa, ofiara, oznaka, ustawa, cenzura, dopisek, metryka, notatka, podarek, prezent, przejaw, przypis, symptom, zapisek, znamię, argument, cenzurka, dokument, poszlaka, upominek, wzmianka, zeznanie, adnotacja, darowizna, komentarz, pamiątka, podarunek, posłowie, przedsmak, wskaźnik, deklaracja, memorandum, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, ogłoszenie, unormowanie, wiadomość, ostrzeżenie, postscriptum, uregulowanie, uzasadnienie, niespodzianka, oczywistość, potwierdzenie, zatwierdzenie, poświadczenie, zaświadczenie, świadectwo szkolne

Odmiana słowa "świadectwo":


świadectwo, świadectw, świadectwa, świadectwach, świadectwami, świadectwem, świadectwie, świadectwom, świadectwu

Synonimy do "świadectwo" z podziałem na kategorie:


akt

akt, metryka

cenzura

cenzura, cenzurka, świadectwo szkolne

zeznanie

zeznanie, deklaracja, poświadczenie

cenzurka

cenzurka

dowód

dowód, dokument, potwierdzenie, poświadczenie, zaświadczenie

znak

znak, dowód, oznaka, argument, dokument, zeznanie, pamiątka, uzasadnienie, oczywistość, potwierdzenie

nota

nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, ostrzeżenie, postscriptum

objaw

objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, potwierdzenie

dar

dar, ofiara, podarek, prezent, upominek, darowizna, podarunek, niespodzianka, zaświadczenie

pismo

pismo, dokument, zeznanie, deklaracja, poświadczenie, zaświadczenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: