Synonim świadectwo

Lista synonimów do świadectwo:


akt, dar, nota, znak, notka, objaw, pismo, uwaga, wyraz, ślad, dowód, dyplom, glossa, ofiara, oznaka, ustawa, cenzura, dopisek, metryka, notatka, podarek, prezent, przejaw, przypis, symptom, zapisek, znamię, argument, cenzurka, dokument, poszlaka, upominek, wzmianka, zeznanie, adnotacja, darowizna, komentarz, pamiątka, podarunek, posłowie, przedsmak, wskaźnik, deklaracja, memorandum, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, ogłoszenie, unormowanie, wiadomość, ostrzeżenie, postscriptum, uregulowanie, uzasadnienie, niespodzianka, oczywistość, potwierdzenie, zatwierdzenie, poświadczenie, zaświadczenie, świadectwo szkolne

Odmiana słowa świadectwo:


świadectwo, świadectw, świadectwa, świadectwach, świadectwami, świadectwem, świadectwie, świadectwom, świadectwu

Synonimy do "świadectwo" z podziałem na kategorie:


akt
akt, metryka
cenzura
cenzura, cenzurka, świadectwo szkolne
zeznanie
zeznanie, deklaracja, poświadczenie
cenzurka
cenzurka
dowód
dowód, dokument, potwierdzenie, poświadczenie, zaświadczenie
znak
znak, dowód, oznaka, argument, dokument, zeznanie, pamiątka, uzasadnienie, oczywistość, potwierdzenie
nota
nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, posłowie, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, ostrzeżenie, postscriptum
objaw
objaw, wyraz, ślad, dowód, oznaka, przejaw, symptom, znamię, poszlaka, pamiątka, przedsmak, wskaźnik, wskazówka, wykładnik, zapowiedź, potwierdzenie
dar
dar, ofiara, podarek, prezent, upominek, darowizna, podarunek, niespodzianka, zaświadczenie
pismo
pismo, dokument, zeznanie, deklaracja, poświadczenie, zaświadczenie
W naszym słowniku znajduje się 61 synonimów dla słowa: "świadectwo". Między innymi: nota, znak, notka. Słowo "świadectwo" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.