1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "Baranek Boży"

Synonim Baranek Boży

Lista synonimów do Baranek Boży:


Pan, Mistrz, hostia, Mesjasz, opłatek, Syn Boży, Zbawiciel, Nauczyciel, Odkupiciel, Syn Dawida, Dzieciątko, Nazarejczyk, Syn Cieśli, Alfa i Omega, Dobry Pasterz, Król Wieków, Boża Dziecina, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Słowo Wcielone, Jezus z Nazaretu, Mistrz z Galilei, Zmartwychwstały, Mistrz z Nazaretu, Najwyższy Kapłan

Odmiana słowa Baranek Boży:


Baranek Boży, Baranka Bożego, Barankiem Bożym, Barankowi Bożemu, Baranku Boży, Baranku Bożym

Synonimy do Baranek Boży z podziałem na kategorie:


Syn Boży
Syn Boży, Jezus Chrystus
hostia
hostia, opłatek
Pan
Pan, Mistrz, Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel, Nauczyciel, Odkupiciel, Syn Dawida, Dzieciątko, Nazarejczyk, Syn Cieśli, Alfa i Omega, Dobry Pasterz, Król Wieków, Boża Dziecina, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Słowo Wcielone, Jezus z Nazaretu, Mistrz z Galilei, Zmartwychwstały, Mistrz z Nazaretu, Najwyższy Kapłan
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: