1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "Stwórca"

Synonim Stwórca


Synonimy do "Stwórca":


Pan, Bóg, Jahwe, Jezus, Mistrz, bóstwo, demiurg, kreator, twórca, Syn Boży, Najwyższy, Nauczyciel, Odkupiciel, Bóg Ojciec, Nazarejczyk, Pan Świata, Stworzyciel, Przedwieczny, Dobry Pasterz, Król Niebios, Wszechmogący, Pan Stworzenia, Pan Zastępów, Król Niebieski, Syn Człowieczy, Ojciec Niebieski, Pan Wszechrzeczy, Trzykroć Święty, Stwórca Wszechrzeczy, Stworzyciel nieba i ziemi

Odmiana słowa "Stwórca":


stwórca, stwórcach, stwórcami, stwórcą, stwórce, stwórcę, stwórco, stwórcom, stwórców, stwórcy

Synonimy do "Stwórca" z podziałem na kategorie:


Pan

Pan, Bóg, Jahwe, bóstwo, Najwyższy, Bóg Ojciec, Stworzyciel, Przedwieczny, Dobry Pasterz, Król Niebios, Wszechmogący, Pan Stworzenia, Pan Zastępów, Ojciec Niebieski, Pan Wszechrzeczy

demiurg

demiurg, kreator, twórca
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: