Synonim abak

Lista synonimów do abak:


abakus, liczydło, arytmometr, maszyna licząca, maszyna do liczenia

Odmiana słowa abak:


abak, abaka, abakach, abakami, abaki, abakiem, abakom, abakowi, abaków, abaku

Synonimy do "abak" z podziałem na kategorie:


abak
abakus
W naszym słowniku znajduje się 5 synonimów dla słowa: "abak". Słowo "abak" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "abak" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.