Synonim agitacja

Lista synonimów do agitacja:


szerzenie, propaganda, manipulacja, zjednywanie, propagowanie, indoktrynacja, pranie mózgu, public relations

Odmiana słowa agitacja:


agitacja, agitacjach, agitacjami, agitacją, agitacje, agitację, agitacji, agitacjo, agitacjom, agitacyj

Synonimy do "agitacja" z podziałem na kategorie:


agitacja
propaganda, indoktrynacja, pranie mózgu
W naszym słowniku znajduje się 8 synonimów dla słowa: "agitacja". Między innymi: manipulacja, zjednywanie, propagowanie. Słowo "agitacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "agitacja" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.