Synonim agonia

Lista synonimów do agonia:


ból, bieda, męka, zgryz, kaźń, krzyż, troska, gehenna, katorga, katusze, konanie, kłopot, tortura, udręka, zgryzota, bolączka, cierpienie, męczarnia, dogorywanie, udręczenie, zmartwienie, droga krzyżowa

Odmiana słowa agonia:


agonia, agoniach, agoniami, agonią, agonie, agonię, agonii, agonij, agonio, agoniom

Synonimy do "agonia" z podziałem na kategorie:


agonia
konanie
męka
męka, kaźń, katorga, katusze, tortura, udręka, męczarnia
ból
ból, bieda, męka, zgryz, kaźń, krzyż, troska, gehenna, katorga, katusze, kłopot, tortura, udręka, zgryzota, bolączka, cierpienie, męczarnia, udręczenie, zmartwienie, droga krzyżowa
W naszym słowniku znajduje się 22 synonimów dla słowa: "agonia". Między innymi: męka, zgryz, kaźń. Słowo "agonia" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.