1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "brać pod uwagę"

Synonim brać pod uwagę


Synonimy do "brać pod uwagę":


badać, dumać, baczyć, liczyć, ważyć, mniemać, myśleć, omawiać, pomnieć, sądzić, uważać, wierzyć, wliczać, zważać, dywagować, medytować, miarkować, motywować, pamiętać, podpierać, rozbierać, rozważać, studiować, suponować, twierdzić, zakładać, analizować, dyskutować, kalkulować, rozmyślać, spekulować, uzasadniać, wnioskować, zgłębiać, deliberować, domniemywać, konstatować, liczyć się, rozpatrywać, roztrząsać, argumentować, kontemplować, opierać się, przypuszczać, teoretyzować, uwzględniać, naradzać się, nie zapominać, przemyśliwać, mieć na myśli, mieć na uwadze, zwracać uwagę, brać w rachubę, przejmować się, spodziewać się, usprawiedliwiać, przyglądać się, zastanawiać się, żywić przekonanie, zachowywać pamięć, wychodzić z założenia

Synonimy do "brać pod uwagę" z podziałem na kategorie:


ważyć

ważyć, rozważać, analizować, rozpatrywać

pomnieć

pomnieć, zważać, uwzględniać, brać w rachubę

badać

badać, ważyć, rozbierać, rozważać, studiować, analizować, zgłębiać, rozpatrywać, roztrząsać

liczyć

liczyć, wliczać, uwzględniać

mniemać

mniemać, myśleć, sądzić, uważać, wierzyć, miarkować, rozważać, suponować, twierdzić, zakładać, domniemywać, rozpatrywać, przypuszczać, mieć na myśli, żywić przekonanie, wychodzić z założenia

motywować

motywować, podpierać, uzasadniać, argumentować, opierać się, usprawiedliwiać

sądzić

sądzić, wierzyć, rozważać, wnioskować, domniemywać, konstatować, rozpatrywać, wychodzić z założenia

zważać

zważać, liczyć się, uwzględniać, mieć na uwadze, brać w rachubę, spodziewać się

baczyć

baczyć, pomnieć, uważać, zważać, liczyć się, uwzględniać, mieć na uwadze, zwracać uwagę, brać w rachubę, przejmować się
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: