1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "całościowy"

Synonim całościowy


Synonimy do "całościowy":


cały, walny, masowy, pełny, zwarty, grupowy, hurtowy, istotny, ogólny, spoisty, totalny, wszelki, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorczy, zbiorowy, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, popularny, pospolity, publiczny, systemowy, światowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, kolegialny, kolektywny, ostateczny, powszechny, skończony, zespołowy, łączący, drobiazgowy, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, bezwzględny, niepodzielny, wielostronny, skondensowany, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, multilateralny, podsumowujący, skonsolidowany, syntetyzujący, uogólniający, wielofunkcyjny, encyklopedyczny, wielokierunkowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający, tworzący całość

Odmiana słowa "całościowy":


całościowy, całościowa, całościową, całościowe, całościowego, całościowej, całościowemu, całościowi, całościowo, całościowych, całościowym, całościowymi, niecałościowa, niecałościową, niecałościowe, niecałościowego, niecałościowej, niecałościowemu, niecałościowi, niecałościowo, niecałościowy, niecałościowych, niecałościowym, niecałościowymi

Synonimy do "całościowy" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, łączny, całkowity, integralny

całkowity

całkowity, niepodzielny

holistyczny

holistyczny

kompleksowy

kompleksowy, tworzący całość

syntetyczny

syntetyczny, uogólniający

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

generalny

generalny, systemowy, kompleksowy, przekrojowy, wszechstronny

walny

walny, pełny, ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, wszechstronny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, uniwersalny, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

zwarty

zwarty, spoisty, zbiorczy, syntetyczny, skondensowany, uogólniający

zbiorczy

zbiorczy, syntetyczny, podsumowujący, skonsolidowany, syntetyzujący, uogólniający

grupowy

grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorowy, łączny, generalny, kolegialny, kolektywny, powszechny, zespołowy, uniwersalny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: