Synonim choć

Lista synonimów do choć:


acz, ale, lecz, lubo, a oto, atoli, bodaj, za to, jednak, aliści, choćby, z kolei, chociaż, mimo iż, mimo że, niemniej, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, pomimo iż, pomimo że, jednakowoż, podczas gdy, przynajmniej, tak czy owak, niemniej jednak, bądź co bądź

Synonimy do "choć" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, jednak, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak
bodaj
bodaj, chociaż, przynajmniej
choć
jednak, chociaż, mimo że, aczkolwiek, jakkolwiek
W naszym słowniku znajduje się 34 synonimów dla słowa: "choć". Między innymi: lecz, lubo, a oto. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.