Synonim chociaż

Lista synonimów do chociaż:


acz, ale, lecz, a oto, atoli, bodaj, choć, za to, jakoś, jednak, aliści, choćby, z kolei, mimo iż, mimo że, niemniej, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jak bądź, jakkolwiek, pomimo iż, pomimo że, jednakowoż, podczas gdy, przynajmniej, tak czy owak, obojętnie jak, niemniej jednak, tak czy inaczej, w każdym razie, bądź co bądź, w jakiś sposób, w pewien sposób, jakkolwiek by było

Synonimy do "chociaż" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, choć, jednak, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak
jakoś
jakoś, mimo iż, mimo że, jakkolwiek, tak czy owak, w każdym razie, bądź co bądź, jakkolwiek by było
bodaj
bodaj, choć, przynajmniej
chociaż
jak bądź, jakkolwiek, obojętnie jak
choć
choć, jednak, mimo że, aczkolwiek, jakkolwiek
W naszym słowniku znajduje się 41 synonimów dla słowa: "chociaż". Między innymi: lecz, a oto, atoli. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.