1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dać wyraz"

Synonim dać wyraz


Synonimy do "dać wyraz":


oddać, okazać, wyznać, objawić, pokazać, ujawnić, wskazać, wyrazić, zdradzić, przejawić, uwydatnić, zaznaczyć, uwidocznić, naświetlić, podkreślić, przedstawić, zaakcentować, uzewnętrznić, zademonstrować, zamanifestować, zwrócić uwagę, położyć nacisk

Synonimy do "dać wyraz" z podziałem na kategorie:


okazać

okazać, wyrazić

oddać

oddać, okazać, wyznać, objawić, pokazać, ujawnić, wskazać, wyrazić, zdradzić, przejawić, uwidocznić, naświetlić, przedstawić, uzewnętrznić, zademonstrować, zamanifestować

wyrazić

wyrazić, uwydatnić, zaznaczyć, uwidocznić, podkreślić, zaakcentować, zwrócić uwagę, położyć nacisk
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: