1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dokładny"

Synonim dokładny


Synonimy do "dokładny":


cały, celny, dobry, pewny, pilny, udany, bliski, bystry, ciasny, czuły, dbały, długi, pełny, realny, trafny, uparty, wierny, wysoki, zgodny, ciekawy, fachowy, godziwy, gorliwy, istotny, krótki, lojalny, mozolny, ogólny, solidny, sztywny, totalny, uczciwy, uważny, wprawny, wszelki, zasadny, żmudny, akuratny, badawczy, bliższy, globalny, misterny, napięty, obszerny, poprawny, poważny, rzetelny, staranny, stosowny, sumienny, słuszny, wnikliwy, wskazany, wyraźny, wyuczony, zupełny, łączny, ścisły, absolutny, adekwatny, ciekawski, dosłowny, faktyczny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, literalny, myślący, należyty, ostrożny, oznaczony, pasujący, porządny, prawdziwy, rozległy, skrzętny, troskliwy, w sam raz, zwięzły, akrybiczny, całkowity, detaliczny, dociekliwy, dogłębny, dokumentny, dopasowany, doskonały, erudycyjny, integralny, intensywny, odpowiedni, określony, ostateczny, powszechny, precyzyjny, punktualny, skończony, umiejętny, wiarygodny, właściwy, zamknięty, zarysowany, analityczny, autentyczny, drobiazgowy, kongruentny, małostkowy, opiekuńczy, pedantyczny, prawidłowy, przenikliwy, przykładny, rzeczywisty, skrupulatny, skumulowany, uniwersalny, wymagający, wyćwiczony, bezwzględny, całościowy, drobnostkowy, niepodzielny, niezmyślony, obowiązkowy, realistyczny, sprecyzowany, utalentowany, zdefiniowany, dobrze oddany, rygorystyczny, skondensowany, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, benedyktyński, godny zaufania, nadający się, odpowiedzialny, wielozadaniowy, żądny wiedzy, jak się patrzy, niesfałszowany, wszechogarniający, przesadnie staranny, bogaty w szczegóły, zakończony sukcesem

Odmiana słowa "dokładny":


dokładny, dokładna, dokładną, dokładne, dokładnego, dokładnej, dokładnemu, dokładni, dokładnie, dokładnych, dokładnym, dokładnymi, niedokładna, niedokładną, niedokładne, niedokładnego, niedokładnej, niedokładnemu, niedokładni, niedokładnie, niedokładny, niedokładnych, niedokładnym, niedokładnymi

Synonimy do "dokładny" z podziałem na kategorie:


istotny

istotny, wnikliwy, zupełny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

celny

celny, trafny, precyzyjny

wierny

wierny, zgodny, ścisły, precyzyjny, dobrze oddany

dokładny

drobiazgowy, pedantyczny, drobnostkowy, przesadnie staranny

ścisły

ścisły, precyzyjny, drobiazgowy, skrupulatny

pilny

pilny, gorliwy, staranny, sumienny, skrzętny, troskliwy, skrupulatny

wskazany

wskazany, wyraźny, oznaczony, określony, zarysowany, sprecyzowany, zdefiniowany

rzetelny

rzetelny, akrybiczny, precyzyjny, benedyktyński

dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, ścisły, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, precyzyjny, punktualny, właściwy, drobiazgowy, kongruentny, skrupulatny, nadający się, jak się patrzy

bliższy

bliższy, szczegółowy

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

wnikliwy

wnikliwy, zupełny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

uparty

uparty, ciekawy, badawczy, staranny, wnikliwy, ścisły, ciekawski, detaliczny, precyzyjny, drobiazgowy, małostkowy, pedantyczny, skrupulatny, drobnostkowy, rygorystyczny, szczegółowy, żądny wiedzy

realny

realny, faktyczny, prawdziwy, określony, autentyczny, rzeczywisty, niezmyślony, sprecyzowany, zdefiniowany, niesfałszowany

bliski

bliski, ciasny, sztywny, napięty, intensywny, zamknięty

czuły

czuły, precyzyjny

wprawny

wprawny, precyzyjny, skrupulatny, wyćwiczony

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, zupełny, gruntowny, głęboki, rozległy, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

akuratny

akuratny, ścisły, prawidłowy, realistyczny, sprecyzowany

pewny

pewny, wierny, zgodny, rzetelny, ścisły, precyzyjny

bystry

bystry, ciekawy, uważny, badawczy, wnikliwy, zupełny, ciekawski, gruntowny, głęboki, myślący, całkowity, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, przenikliwy, skrupulatny, szczegółowy, żądny wiedzy

długi

długi, obszerny, gruntowny, rozległy, dogłębny, drobiazgowy, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: