Synonim dwuznaczny

Lista synonimów do dwuznaczny:


dwoisty, niejasny, podwójny, wieloraki, niespójny, nieskładny, niewyraźny, różnoraki, wymijający, ambiwalentny, niejednolity, dwuwartościowy, niejednoznaczny, wewnętrznie sprzeczny

Odmiana słowa dwuznaczny:


dwuznaczny, dwuznaczna, dwuznaczną, dwuznaczne, dwuznacznego, dwuznacznej, dwuznacznemu, dwuznaczni, dwuznacznie, dwuznacznych, dwuznacznym, dwuznacznymi, niedwuznaczna, niedwuznaczną, niedwuznaczne, niedwuznacznego, niedwuznacznej, niedwuznacznemu, niedwuznaczni, niedwuznacznie, niedwuznaczny, niedwuznacznych, niedwuznacznym, niedwuznacznymi

Synonimy do "dwuznaczny" z podziałem na kategorie:


dwuznaczny
ambiwalentny, dwuwartościowy
niejasny
niejasny, wymijający
dwoisty
dwoisty, podwójny, wieloraki, niespójny, nieskładny, różnoraki, ambiwalentny, niejednolity, dwuwartościowy, niejednoznaczny, wewnętrznie sprzeczny
W naszym słowniku znajduje się 14 synonimów dla słowa: "dwuznaczny". Między innymi: podwójny, wieloraki, niespójny. Słowo "dwuznaczny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.