Synonim fabuła

Lista synonimów do fabuła:


sens, akcja, kanwa, motyw, myśl, sedno, szkic, temat, zarys, zrąb, motywy, osnowa, romans, utwór, wątek, ballada, intryga, poligon, przekaz, schemat, treść, podstawa, szkielet, książka, powieść, przedmiot, zdarzenie, znaczenie, informacja, zawartość, problematyka, punkt sytuacyjny, przebieg wydarzeń

Odmiana słowa fabuła:


fabuła, fabule, fabuł, fabułach, fabułami, fabułą, fabułę, fabuło, fabułom, fabuły

Synonimy do "fabuła" z podziałem na kategorie:


akcja
akcja
romans
romans, utwór, ballada, książka, powieść
sens
sens, akcja, motyw, myśl, sedno, temat, osnowa, wątek, przekaz, treść, przedmiot, znaczenie, informacja, zawartość, problematyka, przebieg wydarzeń
W naszym słowniku znajduje się 33 synonimów dla słowa: "fabuła". Między innymi: kanwa, motyw, myśl. Słowo "fabuła" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.