1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "główny"

Synonim główny


Synonimy do "główny":


cenny, mocny, ostry, silny, spory, żywy, bazowy, obfity, surowy, typowy, upojny, ważki, ważny, wielki, wysoki, chwacki, finalny, flagowy, istotny, koronny, ogromny, przedni, solidny, sztywny, wybitny, czołowy, dotkliwy, kluczowy, końcowy, kurczowy, naczelny, pierwszy, poczesny, pokaźny, poważny, prymarny, rzeczowy, zamożny, ścisły, żywotny, bezkresny, centralny, dekretowy, doniosły, frontalny, gruntowny, głęboki, krytyczny, literalny, najlepszy, niebłahy, panujący, pierwotny, potężny, prawdziwy, przewodni, rozwojowy, stanowczy, szczytowy, ulepszony, wpływowy, węzłowy, znaczący, znamienny, całkowity, dogłębny, drastyczny, górujący, intensywny, kanoniczny, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, nieodzowny, niezbędny, ostateczny, pionierski, podniosły, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, prymitywny, przemożny, relewantny, upajający, wart uwagi, wspaniały, właściwy, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, definitywny, dominujący, eksponowany, elementarny, kierowniczy, mistrzowski, najprostszy, narkotyczny, odurzający, orzekający, początkowy, przenikliwy, przełomowy, przodujący, stanowiący, sztandarowy, bezgraniczny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, priorytetowy, pryncypialny, przewodzący, przełożony, restrykcyjny, rudymentarny, strategiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, nieskończony, otumaniający, rygorystyczny, wiodący prym, konstytuujący, kształtujący, najważniejszy, najznakomitszy, przeważający, starszy rangą, ustanawiający, najistotniejszy, najznaczniejszy, oszałamiający, reprezentacyjny, rozstrzygający, niekwestionowany, przewyższający, przytłaczający, frontowy pierwszy, najwyższej rangi, udzielający się, istotny, znaczący, największej rangi, przewijający się, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, jeden z najlepszych, nie do przecenienia, przeplatający się, doniosły, głęboki, będący w czołówce, nieskończenie wielki, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość

Odmiana słowa "główny":


główny, główna, główną, główne, głównego, głównej, głównemu, główni, głównie, głównych, głównym, głównymi, niegłówna, niegłówną, niegłówne, niegłównego, niegłównej, niegłównemu, niegłówni, niegłównie, niegłówny, niegłównych, niegłównym, niegłównymi

Synonimy do "główny" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, kluczowy, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najważniejszy, najistotniejszy, rozstrzygający

główny

przewodni, dominujący, przewijający się, przeplatający się

istotny

istotny, podstawowy, zasadniczy, konstytutywny

wybitny

wybitny, czołowy, poczesny, najlepszy, panujący, rozwojowy, pionierski, eksponowany, kierowniczy, mistrzowski, sztandarowy, przewodzący, jeden z najlepszych, będący w czołówce

ważki

ważki, istotny, kluczowy, naczelny, doniosły, kardynalny, podstawowy, zasadniczy, niebagatelny, fundamentalny, liczący się, nie do przecenienia

spory

spory, obfity, ważki, istotny, kluczowy, pokaźny, poważny, rzeczowy, doniosły, gruntowny, głęboki, dogłębny, nieodzowny, niezbędny, podstawowy, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, niebagatelny, fundamentalny, konstytutywny, wart podkreślenia, nie do przecenienia

ważny

ważny, koronny, kluczowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

finalny

finalny, koronny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany

bazowy

bazowy, typowy, ważki, ważny, solidny, kluczowy, naczelny, doniosły, pierwotny, kanoniczny, kardynalny, niezbędny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, prymitywny, zasadniczy, elementarny, najprostszy, początkowy, niebagatelny, rudymentarny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, konstytuujący, nie do przecenienia

surowy

surowy, sztywny, kurczowy, naczelny, ścisły, literalny, drastyczny, kardynalny, podstawowy, zasadniczy, zwierzchni, pryncypialny, restrykcyjny, fundamentalny, rygorystyczny

przedni

przedni, frontalny, frontowy pierwszy

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, przewodni, węzłowy, intensywny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, rozstrzygający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, kluczowy, panujący, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, przeważający, reprezentacyjny, rozstrzygający, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

flagowy

flagowy, przewodni, reprezentacyjny

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa

wysoki

wysoki, naczelny, zwierzchni
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: