1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "głęboki"

Synonim głęboki


Synonimy do "głęboki":


cały, dolny, duży, mocny, niski, ostry, pilny, silny, spory, srogi, zimny, żywy, bystry, ciemny, czujny, gorzki, obfity, pełny, spodni, surowy, twardy, upojny, ważki, ważny, wielki, wysoki, żyzny, bolesny, ciekawy, gorliwy, istotny, koronny, mozolny, ogromny, ogólny, palący, pojemny, przykry, szeroki, totalny, uważny, wszelki, znaczny, żmudny, akuratny, badawczy, bezdenny, chłodny, ciężki, dotkliwy, globalny, główny, kluczowy, lodowaty, misterny, nasilony, nasycony, obszerny, okazały, olbrzymi, piekący, pokaźny, poważny, pożywny, rzeczowy, staranny, sumienny, uniżony, wnikliwy, wyuczony, zupełny, łączny, ścisły, absolutny, bezkresny, ciekawski, dokładny, doniosły, generalny, gruntowny, kolosalny, kompletny, krańcowy, kłujący, myślący, męczący, niewysoki, odżywczy, pokarmowy, potężny, prawdziwy, przewodni, rozległy, skrzętny, troficzny, troskliwy, uporczywy, węzłowy, całkowity, detaliczny, dociekliwy, dogłębny, dojmujący, dokuczliwy, dokumentny, doskonały, integralny, intensywny, kaloryczny, nadrzędny, natężony, nieodzowny, niezbadany, niezbędny, ostateczny, otchłanny, podstawowy, powszechny, precyzyjny, przemożny, przepastny, relewantny, skończony, upajający, wart uwagi, wielgachny, zasadniczy, analityczny, bezbrzeżny, decydujący, drobiazgowy, gigantyczny, głębinowy, monstrualny, narkotyczny, nieprzebyty, odurzający, pedantyczny, przenikliwy, przestronny, refleksyjny, skrupulatny, skumulowany, szczypiący, uciążliwy, bezgraniczny, bezwzględny, całościowy, drobnostkowy, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, niepodzielny, nieprzebrany, nieprzeparty, niezmierzony, przejmujący, świdrujący, fundamentalny, konstytutywny, niebezpieczny, nieskończony, otumaniający, przepaścisty, rygorystyczny, skondensowany, szczegółowy, wyczerpujący, żywnościowy, niezgłębiony, przeszywający, rozdzierający, skoncentrowany, żądny wiedzy, oszałamiający, rozstrzygający, bardzo głęboki, udzielający się, wart podkreślenia, wszechogarniający, nie do przecenienia, silnie działający, bogaty w szczegóły, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

Odmiana słowa "głęboki":


głęboki, głębocy, głęboka, głęboką, głębokich, głębokie, głębokiego, głębokiej, głębokiemu, głębokim, głębokimi, głęboko, niegłębocy, niegłęboka, niegłęboką, niegłęboki, niegłębokich, niegłębokie, niegłębokiego, niegłębokiej, niegłębokiemu, niegłębokim, niegłębokimi, niegłęboko

Synonimy do "głęboki" z podziałem na kategorie:


istotny

istotny, wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

mocny

mocny, ciemny, nasycony, intensywny

głęboki

przepastny

bezdenny

bezdenny, dogłębny, niezbadany, otchłanny, przepastny, głębinowy, nieprzebyty, przepaścisty, niezgłębiony, bardzo głęboki

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

duży

duży, mocny, silny, srogi, gorzki, surowy, twardy, znaczny, ciężki, poważny, potężny, niebezpieczny, rygorystyczny

wnikliwy

wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, całkowity, dogłębny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

spory

spory, obfity, ważki, istotny, główny, kluczowy, pokaźny, poważny, rzeczowy, doniosły, gruntowny, dogłębny, nieodzowny, niezbędny, podstawowy, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, niebagatelny, fundamentalny, konstytutywny, wart podkreślenia, nie do przecenienia

dolny

dolny, niski, spodni, uniżony, niewysoki

żyzny

żyzny, pożywny, odżywczy, pokarmowy, troficzny, kaloryczny, żywnościowy

czujny

czujny, badawczy, kłujący, intensywny, przenikliwy, świdrujący, przeszywający

pojemny

pojemny, bezdenny, dogłębny, otchłanny, przepastny, głębinowy, przestronny, przepaścisty, bardzo głęboki

ostry

ostry, silny, żywy, ciężki, nasilony, intensywny, natężony, przenikliwy, skondensowany

pilny

pilny, gorliwy, mozolny, żmudny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, ścisły, dokładny, gruntowny, skrzętny, troskliwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, rozległy, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

bystry

bystry, ciekawy, uważny, badawczy, wnikliwy, zupełny, ciekawski, dokładny, gruntowny, myślący, całkowity, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, przenikliwy, skrupulatny, szczegółowy, żądny wiedzy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: