Synonim gromadzić

Lista synonimów do gromadzić:


nosić, nieść, scalać, spajać, suszyć, znosić, skupiać, ujmować, wiązać, wędzić, zbierać, grupować, kojarzyć, kończyć, mieścić, montować, spędzać, zaganiać, zawierać, zbliżać, zespalać, zrzeszać, łączyć, jednoczyć, kumulować, obejmować, ochraniać, piętrzyć, poszerzać, sprzęgać, włączać, zapędzać, zestawiać, ściągać, akumulować, integrować, kompilować, składować, unifikować, zachowywać, aglomerować, kompletować, konserwować, magazynować, nagromadzać, ujednolicać, uzupełniać, archiwizować, konsolidować, przechowywać, robić zapasy, tezauryzować, zabezpieczać, kolekcjonować, składać się, urabiać na masę, tworzyć koalicję, poddawać konserwacji, przechowywać we wnętrzu

Odmiana słowa gromadzić:


gromadzić, gromadzą, gromadząc, gromadząca, gromadzącą, gromadzące, gromadzącego, gromadzącej, gromadzącemu, gromadzący, gromadzących, gromadzącym, gromadzącymi, gromadzeni, gromadzenia, gromadzeniach, gromadzeniami, gromadzenie, gromadzeniem, gromadzeniom, gromadzeniu, gromadzeń, gromadzę, gromadzi, gromadzicie, gromadzili, gromadziliby, gromadzilibyście, gromadzilibyśmy, gromadziliście, gromadziliśmy, gromadził, gromadziła, gromadziłaby, gromadziłabym, gromadziłabyś, gromadziłam, gromadziłaś, gromadziłby, gromadziłbym, gromadziłbyś, gromadziłem, gromadziłeś, gromadziło, gromadziłoby, gromadziły, gromadziłyby, gromadziłybyście, gromadziłybyśmy, gromadziłyście, gromadziłyśmy, gromadzimy, gromadzisz, gromadzona, gromadzoną, gromadzone, gromadzonego, gromadzonej, gromadzonemu, gromadzono, gromadzony, gromadzonych, gromadzonym, gromadzonymi, gromadź, gromadźcie, gromadźcież, gromadźmy, gromadźmyż, gromadźże, niegromadząca, niegromadzącą, niegromadzące, niegromadzącego, niegromadzącej, niegromadzącemu, niegromadzący, niegromadzących, niegromadzącym, niegromadzącymi, niegromadzeni, niegromadzenia, niegromadzeniach, niegromadzeniami, niegromadzenie, niegromadzeniem, niegromadzeniom, niegromadzeniu, niegromadzeń, niegromadzona, niegromadzoną, niegromadzone, niegromadzonego, niegromadzonej, niegromadzonemu, niegromadzony, niegromadzonych, niegromadzonym, niegromadzonymi

Synonimy do "gromadzić" z podziałem na kategorie:


skupiać
skupiać, kumulować, akumulować
zbierać
zbierać, jednoczyć, kumulować
gromadzić
składować, magazynować, przechowywać, robić zapasy
scalać
scalać, spajać, wiązać, zbierać, kojarzyć, zbliżać, zespalać, zrzeszać, łączyć, jednoczyć, kumulować, sprzęgać, integrować, unifikować, ujednolicać, konsolidować, tworzyć koalicję
kończyć
kończyć, kompletować, uzupełniać
suszyć
suszyć, wędzić, ochraniać, zachowywać, konserwować, przechowywać, zabezpieczać, urabiać na masę, poddawać konserwacji
znosić
znosić, skupiać, zbierać, grupować, łączyć, kumulować, ściągać, akumulować, kompletować, magazynować, przechowywać, kolekcjonować
nosić
nosić, nieść, ujmować, mieścić, zawierać, zrzeszać, obejmować, włączać, składać się, przechowywać we wnętrzu
wiązać
wiązać, zespalać, zrzeszać, łączyć, jednoczyć
W naszym słowniku znajduje się 59 synonimów dla słowa: "gromadzić". Między innymi: scalać, spajać, suszyć. Słowo "gromadzić" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.