1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "harmonijny"

Synonim harmonijny


Synonimy do "harmonijny":


celny, miły, pewny, udany, czysty, równy, trafny, typowy, zgodny, zgrany, miarowy, miękki, piękny, ugodowy, uległy, klarowny, misterny, muzyczny, normalny, pokojowy, poprawny, słuszny, układny, łagodny, efektowny, kliniczny, melodyjny, muzykalny, należyty, polubowny, porządny, przyjemny, regularny, estetyczny, kunsztowny, odpowiedni, szlachetny, ustępliwy, właściwy, artystyczny, dźwięczny, jednostajny, pojednawczy, prawidłowy, symetryczny, uzasadniony, w porządku, kompatybilny, kompromisowy, konsensusowy, zbilansowany, koncyliacyjny, niekłótliwy, systematyczny, bezkonfliktowy, proporcjonalny, zrównoważony, miłujący zgodę, przyjemnie brzmiący, zdolny do kompromisu, oparty na kompromisie, skłonny do porozumienia

Odmiana słowa "harmonijny":


harmonijny, harmonijna, harmonijną, harmonijne, harmonijnego, harmonijnej, harmonijnemu, harmonijni, harmonijnie, harmonijnych, harmonijnym, harmonijnymi, nieharmonijna, nieharmonijną, nieharmonijne, nieharmonijnego, nieharmonijnej, nieharmonijnemu, nieharmonijni, nieharmonijnie, nieharmonijny, nieharmonijnych, nieharmonijnym, nieharmonijnymi

Synonimy do "harmonijny" z podziałem na kategorie:


zgodny

zgodny, bezkonfliktowy

klarowny

klarowny, melodyjny, dźwięczny, przyjemnie brzmiący

piękny

piękny, misterny, efektowny, estetyczny, kunsztowny, artystyczny

miły

miły, czysty, miękki, klarowny, łagodny, melodyjny, dźwięczny, przyjemnie brzmiący

celny

celny, trafny, normalny, poprawny, słuszny, należyty, porządny, regularny, odpowiedni, właściwy, prawidłowy, uzasadniony, w porządku

słuszny

słuszny, regularny, prawidłowy, symetryczny, proporcjonalny, zrównoważony

równy

równy, miarowy, regularny, jednostajny, symetryczny, zbilansowany, systematyczny, proporcjonalny, zrównoważony

pewny

pewny, typowy, normalny, słuszny, kliniczny, regularny, prawidłowy

udany

udany, zgrany, piękny, szlachetny, proporcjonalny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: