Synonim jednogłośny

Lista synonimów do jednogłośny:


zgodny, niezbity, wspólny, absolutny, bezsporny, jednakowy, solidarny, aklamowany, nieodparty, ostateczny, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, niewątpliwy, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa jednogłośny:


jednogłośny, jednogłośna, jednogłośną, jednogłośne, jednogłośnego, jednogłośnej, jednogłośnemu, jednogłośni, jednogłośnie, jednogłośnych, jednogłośnym, jednogłośnymi, niejednogłośna, niejednogłośną, niejednogłośne, niejednogłośnego, niejednogłośnej, niejednogłośnemu, niejednogłośni, niejednogłośnie, niejednogłośny, niejednogłośnych, niejednogłośnym, niejednogłośnymi

Synonimy do "jednogłośny" z podziałem na kategorie:


aklamowany
aklamowany, bezsprzeczny, jednomyślny, bezapelacyjny
niezbity
niezbity, absolutny, bezsporny, aklamowany, nieodparty, bezsprzeczny, jednomyślny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
bezsprzeczny
bezsprzeczny, jednomyślny, bezapelacyjny
zgodny
zgodny, wspólny, jednakowy, solidarny, jednomyślny
W naszym słowniku znajduje się 24 synonimów dla słowa: "jednogłośny". Między innymi: wspólny, absolutny, bezsporny. Słowo "jednogłośny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.