1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "kłaść nacisk"

Synonim kłaść nacisk


Synonimy do "kłaść nacisk":


wydać, wzmagać, obnażać, odkrywać, podnosić, rozwijać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, wyrażać, zdradzać, natężać, pokazywać, uwypuklać, wskazywać, wystawiać, wzmacniać, zaznaczać, akcentować, eksponować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, zwiększać, dawać wyraz, podkreślać, pogłębiać, prezentować, uwidaczniać, uwidoczniać, wyróżniać, demonstrować, manifestować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, intensyfikować, zwracać uwagę

Synonimy do "kłaść nacisk" z podziałem na kategorie:


uwypuklać

uwypuklać, akcentować, eksponować

zaznaczać

zaznaczać, akcentować, uwydatniać, podkreślać, uwidoczniać, zwracać uwagę

pokazywać

pokazywać, uwypuklać, wystawiać, akcentować, eksponować, podkreślać, prezentować

wzmagać

wzmagać, podnosić, rozwijać, natężać, wzmacniać, zaznaczać, akcentować, uwydatniać, zwiększać, pogłębiać, wyróżniać, intensyfikować

kłaść nacisk

zwracać uwagę

wydać

wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, zaznaczać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, podkreślać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, zwracać uwagę

wyrażać

wyrażać, zaznaczać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, podkreślać, uwidoczniać, zwracać uwagę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: