1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "możliwość"

Synonim możliwość


Synonimy do "możliwość":


los, fart, fuks, pech, pora, rola, sens, traf, łut, forma, misja, opcja, widok, asumpt, gratka, istota, medium, metoda, okazja, szansa, wybór, fortuna, funkcja, nośnik, sposób, użycie, zadanie, środek, panaceum, charakter, przypadek, zdarzenie, znaczenie, dyspozycja, instrument, możność, narzędzie, alternatywa, perspektywa, przesłanka, szczęście, dysponowanie, koincydencja, sposobność, zastosowanie, przeznaczenie, wykorzystanie, ewentualność, prawdopodobieństwo, zbieg okoliczności, widok na przyszłość

Odmiana słowa "możliwość":


możliwość, możliwości, możliwościach, możliwościami, możliwością, możliwościom

Synonimy do "możliwość" z podziałem na kategorie:


opcja

opcja, wybór, alternatywa

traf

traf, okazja, szansa, przypadek, możność, sposobność, ewentualność

możliwość

prawdopodobieństwo

dyspozycja

dyspozycja, dysponowanie

rola

rola, sens, forma, misja, opcja, istota, funkcja, użycie, zadanie, charakter, znaczenie, zastosowanie, przeznaczenie, wykorzystanie

medium

medium, metoda, sposób, środek, instrument, narzędzie

pora

pora, traf, asumpt, gratka, okazja, szansa, przypadek, możność, perspektywa, przesłanka, sposobność, ewentualność

los

los, fart, fuks, pech, traf, łut, okazja, szansa, fortuna, przypadek, zdarzenie, możność, perspektywa, szczęście, koincydencja, sposobność, ewentualność, prawdopodobieństwo, zbieg okoliczności
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: