1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "na wskroś"

Synonim na wskroś

Lista synonimów do na wskroś:


via, przez, wprost, wręcz, zgoła, na cacy, poprzez, wskroś, całkiem, na wylot, totalnie, w pełni, doskonale, głęboko, na krzyż, na skroś, pod włos, w poprzek, wierutnie, wnikliwie, zupełnie, absolutnie, do głębi, dokładnie, gruntownie, kompletnie, w detalach, całkowicie, detalicznie, do szczętu, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, na oścież, na wskróś, ostatecznie, równolegle, w całości, definitywnie, skrupulatnie, kategorycznie, na przestwór, szczegółowo, wyczerpująco, na przestrzał, w każdym calu, w zupełności, na drugiej stronie, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości

Synonimy do na wskroś z podziałem na kategorie:


zgoła
zgoła, na cacy, całkiem, totalnie, w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, całkowicie, w całości, w każdym calu, pod każdym względem
głęboko
głęboko, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, dokładnie, gruntownie, całkowicie, detalicznie, dogłębnie, dokumentnie, szczegółowo, od początku do końca
wskroś
wskroś, na wylot, na oścież, na wskróś, na przestwór, na przestrzał
wprost
wprost, wręcz, zgoła, całkiem, totalnie, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, całkowicie, do szczętu, dogłębnie, w całości, w każdym calu, w zupełności, pod każdym względem
na cacy
na cacy, totalnie, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, całkowicie, dokumentnie, ostatecznie, w całości, definitywnie, kategorycznie, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości
na skroś
na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, detalicznie, dokumentnie, od początku do końca
w pełni
w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, całkowicie, w całości, w każdym calu
totalnie
totalnie, w pełni, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, w całości, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca
na wskroś
na przestrzał
via
via, przez, poprzez, na krzyż, w poprzek, na oścież, na przestwór, na przestrzał
na wylot
na wylot, na przestrzał
poprzez
poprzez, wskroś, na skroś
wnikliwie
wnikliwie, zupełnie, do głębi, w detalach, całkowicie, detalicznie, dokumentnie, drobiazgowo, szczegółowo, wyczerpująco, od początku do końca
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: