1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "nadrzędny"

Synonim nadrzędny


Synonimy do "nadrzędny":


cenny, mocny, ostry, silny, żywy, typowy, upojny, ważki, ważny, wielki, finalny, istotny, koronny, ogromny, przedni, wybitny, czołowy, dotkliwy, główny, kluczowy, końcowy, naczelny, pierwszy, poważny, żywotny, bezkresny, centralny, decyzyjny, dekretowy, doniosły, głęboki, krytyczny, niebłahy, panujący, prawdziwy, przewodni, stanowczy, szczytowy, węzłowy, znamienny, całkowity, intensywny, kardynalny, najwyższy, niezbędny, ostateczny, podstawowy, przemożny, relewantny, upajający, wart uwagi, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, definitywny, dominujący, kierowniczy, narkotyczny, odurzający, orzekający, przenikliwy, przełomowy, sztandarowy, bezgraniczny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, priorytetowy, pryncypialny, strategiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, nieskończony, otumaniający, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, najistotniejszy, oszałamiający, reprezentacyjny, rozstrzygający, niekwestionowany, przytłaczający, najwyższej rangi, udzielający się, istotny, znaczący, przewijający się, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, przeplatający się, doniosły, głęboki, nieskończenie wielki, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość

Odmiana słowa "nadrzędny":


nadrzędny, nadrzędna, nadrzędną, nadrzędne, nadrzędnego, nadrzędnej, nadrzędnemu, nadrzędni, nadrzędnie, nadrzędnych, nadrzędnym, nadrzędnymi, nienadrzędna, nienadrzędną, nienadrzędne, nienadrzędnego, nienadrzędnej, nienadrzędnemu, nienadrzędni, nienadrzędnie, nienadrzędny, nienadrzędnych, nienadrzędnym, nienadrzędnymi

Synonimy do "nadrzędny" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, ostateczny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najważniejszy, najistotniejszy, rozstrzygający

centralny

centralny, decyzyjny, zwierzchni, kierowniczy

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, przewodni, węzłowy, kardynalny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, rozstrzygający, najwyższej rangi

ważki

ważki, istotny, koronny, główny, kluczowy, doniosły, szczytowy, węzłowy, niezbędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, fundamentalny, liczący się, rozstrzygający, nie do przecenienia

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, główny, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, przewodni, węzłowy, intensywny, ostateczny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, rozstrzygający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, główny, kluczowy, panujący, przewodni, węzłowy, ostateczny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, przeważający, reprezentacyjny, rozstrzygający, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: