1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "najważniejszy"

Synonim najważniejszy


Synonimy do "najważniejszy":


złoty, istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, na czele, naczelny, pierwszy, prymarny, wiodący, z przodu, centralny, najlepszy, pierwotny, prawdziwy, przewodni, szczytowy, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, właściwy, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, eksponowany, na przodzie, największy, pryncypalny, przełomowy, przodujący, sztandarowy, kulminacyjny, newralgiczny, priorytetowy, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, na prowadzeniu, najznakomitszy, przeważający, najistotniejszy, najznaczniejszy, rozstrzygający, najwyższej rangi, największej rangi, na pierwsze miejsce, na pierwszym planie, mający pierwszeństwo

Odmiana słowa "najważniejszy":


najważniejszy, najważniejsi, najważniejsza, najważniejszą, najważniejsze, najważniejszego, najważniejszej, najważniejszemu, najważniejszych, najważniejszym, najważniejszymi

Synonimy do "najważniejszy" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najistotniejszy, rozstrzygający

główny

główny, naczelny, pierwszy, najwyższy, zwierzchni, wiodący prym, największej rangi

szczytowy

szczytowy, przełomowy, kulminacyjny

pierwszy

pierwszy, najlepszy

centralny

centralny, eksponowany, pryncypalny, newralgiczny

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, przewodni, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, przeważający, rozstrzygający, najwyższej rangi

na czele

na czele, z przodu, na przodzie, na prowadzeniu, na pierwsze miejsce, na pierwszym planie

priorytetowy

priorytetowy, mający pierwszeństwo

czołowy

czołowy, wiodący, największy, przodujący

złoty

złoty, najwyższy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: