1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "nieczytelny"

Synonim nieczytelny


Synonimy do "nieczytelny":


mętny, trudny, mglisty, mgławy, mylący, rozmyty, zawiły, złudny, niejasny, niepewny, zamglony, delikatny, fałszywy, grymaśny, kuglarski, kłamliwy, niezborny, niełatwy, obłędny, pokrętny, zwodniczy, złożony, łudzący, blagierski, dygresyjny, podejrzany, pogmatwany, powikłany, przewrotny, przymglony, zagmatwany, zakłamany, zawikłany, karkołomny, niewyraźny, nieścisły, oszukańczy, rozproszony, niedokładny, nieprawdziwy, przydługawy, nieokreślony, skomplikowany, wielowątkowy, nieprzejrzysty, wieloaspektowy, zróżnicowany, hochsztaplerski, niedookreślony, niejednoznaczny, niesprecyzowany, niezdefiniowany, nieprzezroczysty, nieuporządkowany, nieusystematyzowany, wielopłaszczyznowy

Synonimy do "nieczytelny" z podziałem na kategorie:


mętny

mętny, zawiły, niejasny, pokrętny, pogmatwany, powikłany, zagmatwany, zawikłany, karkołomny, skomplikowany, nieprzejrzysty, niejednoznaczny

niejasny

niejasny, pogmatwany, niewyraźny, nieprzejrzysty, niejednoznaczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: