1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niemoc"

Synonim niemoc


Synonimy do "niemoc":


mór, udar, ujma, wada, zanik, narów, uwiąd, zaraza, atrofia, choroba, bezsiła, infekcja, kalectwo, omdlenie, paraliż, przywara, gorączka, przypadek, zanikanie, impotencja, indolencja, niedowład, porażenie, schorzenie, słabostka, słabość, zakażenie, inwalidztwo, mizerność, osłabienie, temperatura, ułomność, wyczerpanie, wątłość, bezradność, bezsilność, niedomaganie, niedorozwój, wyniszczenie, bezbronność, chorowitość, dolegliwość, niedyspozycja, niemożność, nieudolność, niezdatność, niezdolność, ujemna strona, upośledzenie, wycieńczenie, śmiesznostka, nieporadność, niewydolność, przypadłość, zasłabnięcie, niemożliwość, niedoskonałość, nieumiejętność, zła skłonność, nieproduktywność, niepełnosprawność, utrata przytomności

Odmiana słowa "niemoc":


niemoc, niemocach, niemocami, niemocą, niemoce, niemocom, niemocy

Synonimy do "niemoc" z podziałem na kategorie:


niemoc

bezradność, bezsilność, bezbronność

mór

mór, zaraza, choroba, infekcja, kalectwo, omdlenie, gorączka, przypadek, schorzenie, słabość, zakażenie, inwalidztwo, mizerność, osłabienie, temperatura, ułomność, wyczerpanie, wątłość, niedomaganie, wyniszczenie, chorowitość, dolegliwość, niedyspozycja, upośledzenie, wycieńczenie, przypadłość, zasłabnięcie, niepełnosprawność, utrata przytomności

udar

udar, paraliż, niedowład, porażenie

ujma

ujma, wada, narów, kalectwo, przywara, słabostka, ułomność, niedorozwój, nieudolność, ujemna strona, upośledzenie, śmiesznostka, przypadłość, niedoskonałość, zła skłonność

zanik

zanik, uwiąd, atrofia, bezsiła, zanikanie, impotencja, bezsilność, niemożność, niewydolność, nieproduktywność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: