Synonim nieposłuszny

Lista synonimów do nieposłuszny:


barwny, bierny, leniwy, oporny, rogaty, rączy, trudny, uparty, znojny, chwacki, draczny, gnuśny, mozolny, narwany, pasywny, bezradny, czupurny, figlarny, fikuśny, lękliwy, niekarny, nieskory, swawolny, wyuzdany, zaczepny, agresywny, apatyczny, bezczynny, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niełatwy, przeciwny, przekorny, rozpasany, samowolny, sprzeczny, uporczywy, wywrotowy, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, niechętny, niegodziwy, niepokorny, nieuległy, opieszały, przebojowy, płochliwy, rozbrykany, strachliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, zbuntowany, buntowniczy, buńczuczny, dysonansowy, niegrzeczny, nieskłonny, rewolucyjny, wymagający, łobuzerski, żartobliwy, awanturniczy, flegmatyczny, nieskwapliwy, nieuładzony, nonszalancki, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, skomplikowany, nieposkromiony, wichrzycielski, niesubordynowany, szukający zwady, wymykający się, ociągający się, wyłamujący się, niezdyscyplinowany, wzbraniający się, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować, nie dający się opanować

Synonimy do "nieposłuszny" z podziałem na kategorie:


oporny
oporny, buntowniczy, niesubordynowany
uparty
uparty, krnąbrny, niesforny, przekorny, niepokorny, trudny do kierowania, nie dający się opanować
rączy
rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady, niechętny do nauki
rogaty
rogaty, uparty, narwany, swawolny, narowisty, niesforny, niepokorny, nieuładzony, nieposkromiony, wymykający się, trudny do kierowania, niedający się opanować
bierny
bierny, leniwy, oporny, gnuśny, pasywny, bezradny, lękliwy, nieskory, apatyczny, bezczynny, przeciwny, niechętny, opieszały, płochliwy, strachliwy, nieskłonny, flegmatyczny, nieskwapliwy, ociągający się
barwny
barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady
W naszym słowniku znajduje się 88 synonimów dla słowa: "nieposłuszny". Między innymi: leniwy, oporny, rogaty. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.