1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "objaśniać"

Synonim objaśniać

Lista synonimów do objaśniać:


uczyć, donosić, głosić, nauczać, oceniać, omawiać, pouczać, szkolić, ujmować, cechować, edukować, ewokować, klarować, opisywać, ukazywać, wyrażać, adnotować, obrazować, odtwarzać, ogłaszać, określać, oznajmiać, oświecać, pokazywać, prostować, traktować, wskazywać, wykładać, zgłaszać, dementować, iluminować, ilustrować, informować, instruować, komentować, kształcić, odczytywać, raportować, tłumaczyć, wychowywać, wyjaśniać, zapoznawać, dawać obraz, eksplikować, komunikować, naświetlać, perswadować, portretować, powiadamiać, prezentować, przekonywać, przybliżać, rozjaśniać, wyróżniać, wyłuszczać, zawiadamiać, zaznajamiać, znamionować, przedstawiać, rozwiązywać, uświadamiać, wizualizować, interpretować, robić przypis, zdawać sprawę, charakteryzować, składać raport, rzucać światło, przekazywać wiedzę, udzielać informacji, podawać do wiadomości

Odmiana słowa objaśniać:


objaśniać, nieobjaśniająca, nieobjaśniającą, nieobjaśniające, nieobjaśniającego, nieobjaśniającej, nieobjaśniającemu, nieobjaśniający, nieobjaśniających, nieobjaśniającym, nieobjaśniającymi, nieobjaśniana, nieobjaśnianą, nieobjaśniane, nieobjaśnianego, nieobjaśnianej, nieobjaśnianemu, nieobjaśniani, nieobjaśniania, nieobjaśnianiach, nieobjaśnianiami, nieobjaśnianie, nieobjaśnianiem, nieobjaśnianiom, nieobjaśnianiu, nieobjaśniany, nieobjaśnianych, nieobjaśnianym, nieobjaśnianymi, nieobjaśniań, objaśnia, objaśniacie, objaśniaj, objaśniają, objaśniając, objaśniająca, objaśniającą, objaśniające, objaśniającego, objaśniającej, objaśniającemu, objaśniający, objaśniających, objaśniającym, objaśniającymi, objaśniajcie, objaśniajcież, objaśniajmy, objaśniajmyż, objaśniajże, objaśniali, objaśnialiby, objaśnialibyście, objaśnialibyśmy, objaśnialiście, objaśnialiśmy, objaśniał, objaśniała, objaśniałaby, objaśniałabym, objaśniałabyś, objaśniałam, objaśniałaś, objaśniałby, objaśniałbym, objaśniałbyś, objaśniałem, objaśniałeś, objaśniało, objaśniałoby, objaśniały, objaśniałyby, objaśniałybyście, objaśniałybyśmy, objaśniałyście, objaśniałyśmy, objaśniam, objaśniamy, objaśniana, objaśnianą, objaśniane, objaśnianego, objaśnianej, objaśnianemu, objaśniani, objaśniania, objaśnianiach, objaśnianiami, objaśnianie, objaśnianiem, objaśnianiom, objaśnianiu, objaśniano, objaśniany, objaśnianych, objaśnianym, objaśnianymi, objaśniań, objaśniasz

Synonimy do objaśniać z podziałem na kategorie:


adnotować
adnotować, robić przypis
ilustrować
ilustrować
nauczać
nauczać, pouczać, informować, instruować
objaśniać
tłumaczyć, wyjaśniać, naświetlać
oświecać
oświecać
omawiać
omawiać, ujmować, cechować, opisywać, ukazywać, obrazować, określać, prezentować, wyróżniać, znamionować, przedstawiać, charakteryzować
wyrażać
wyrażać, obrazować, ilustrować, naświetlać, przedstawiać, wizualizować
donosić
donosić, głosić, nauczać, pouczać, ogłaszać, oznajmiać, zgłaszać, informować, instruować, raportować, komunikować, powiadamiać, zawiadamiać, zdawać sprawę, składać raport, udzielać informacji, podawać do wiadomości
uczyć
uczyć, nauczać, pouczać, szkolić, wykładać, informować, instruować, kształcić
komentować
komentować, odczytywać, tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować
oceniać
oceniać, omawiać, komentować, wyjaśniać, interpretować
ewokować
ewokować, wyrażać, obrazować, ilustrować, tłumaczyć, wyjaśniać, dawać obraz, naświetlać, przedstawiać, wizualizować, rzucać światło
pokazywać
pokazywać, wskazywać, tłumaczyć, wyjaśniać
klarować
klarować, prostować, wykładać, dementować, komentować, tłumaczyć, wyjaśniać, eksplikować, naświetlać, przybliżać, wyłuszczać, rozwiązywać, interpretować
informować
informować, zapoznawać, zaznajamiać, uświadamiać, przekazywać wiedzę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: