1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "objaśniać"

Synonim objaśniać


Synonimy do "objaśniać":


uczyć, donosić, głosić, nauczać, oceniać, omawiać, pouczać, szkolić, ujmować, cechować, edukować, ewokować, klarować, opisywać, ukazywać, wyrażać, adnotować, obrazować, odtwarzać, ogłaszać, określać, oznajmiać, oświecać, pokazywać, prostować, traktować, wskazywać, wykładać, zgłaszać, dementować, iluminować, ilustrować, informować, instruować, komentować, kształcić, odczytywać, raportować, tłumaczyć, wychowywać, wyjaśniać, zapoznawać, dawać obraz, eksplikować, komunikować, naświetlać, perswadować, portretować, powiadamiać, prezentować, przekonywać, przybliżać, rozjaśniać, wyróżniać, wyłuszczać, zawiadamiać, zaznajamiać, znamionować, przedstawiać, rozwiązywać, uświadamiać, wizualizować, interpretować, robić przypis, zdawać sprawę, charakteryzować, składać raport, rzucać światło, przekazywać wiedzę, udzielać informacji, podawać do wiadomości

Odmiana słowa "objaśniać":


objaśniać, nieobjaśniająca, nieobjaśniającą, nieobjaśniające, nieobjaśniającego, nieobjaśniającej, nieobjaśniającemu, nieobjaśniający, nieobjaśniających, nieobjaśniającym, nieobjaśniającymi, nieobjaśniana, nieobjaśnianą, nieobjaśniane, nieobjaśnianego, nieobjaśnianej, nieobjaśnianemu, nieobjaśniani, nieobjaśniania, nieobjaśnianiach, nieobjaśnianiami, nieobjaśnianie, nieobjaśnianiem, nieobjaśnianiom, nieobjaśnianiu, nieobjaśniany, nieobjaśnianych, nieobjaśnianym, nieobjaśnianymi, nieobjaśniań, objaśnia, objaśniacie, objaśniaj, objaśniają, objaśniając, objaśniająca, objaśniającą, objaśniające, objaśniającego, objaśniającej, objaśniającemu, objaśniający, objaśniających, objaśniającym, objaśniającymi, objaśniajcie, objaśniajcież, objaśniajmy, objaśniajmyż, objaśniajże, objaśniali, objaśnialiby, objaśnialibyście, objaśnialibyśmy, objaśnialiście, objaśnialiśmy, objaśniał, objaśniała, objaśniałaby, objaśniałabym, objaśniałabyś, objaśniałam, objaśniałaś, objaśniałby, objaśniałbym, objaśniałbyś, objaśniałem, objaśniałeś, objaśniało, objaśniałoby, objaśniały, objaśniałyby, objaśniałybyście, objaśniałybyśmy, objaśniałyście, objaśniałyśmy, objaśniam, objaśniamy, objaśniana, objaśnianą, objaśniane, objaśnianego, objaśnianej, objaśnianemu, objaśniani, objaśniania, objaśnianiach, objaśnianiami, objaśnianie, objaśnianiem, objaśnianiom, objaśnianiu, objaśniano, objaśniany, objaśnianych, objaśnianym, objaśnianymi, objaśniań, objaśniasz

Synonimy do "objaśniać" z podziałem na kategorie:


adnotować

adnotować, robić przypis

ilustrować

ilustrować

nauczać

nauczać, pouczać, informować, instruować

objaśniać

tłumaczyć, wyjaśniać, naświetlać

oświecać

oświecać

omawiać

omawiać, ujmować, cechować, opisywać, ukazywać, obrazować, określać, prezentować, wyróżniać, znamionować, przedstawiać, charakteryzować

wyrażać

wyrażać, obrazować, ilustrować, naświetlać, przedstawiać, wizualizować

donosić

donosić, głosić, nauczać, pouczać, ogłaszać, oznajmiać, zgłaszać, informować, instruować, raportować, komunikować, powiadamiać, zawiadamiać, zdawać sprawę, składać raport, udzielać informacji, podawać do wiadomości

uczyć

uczyć, nauczać, pouczać, szkolić, wykładać, informować, instruować, kształcić

komentować

komentować, odczytywać, tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować

oceniać

oceniać, omawiać, komentować, wyjaśniać, interpretować

ewokować

ewokować, wyrażać, obrazować, ilustrować, tłumaczyć, wyjaśniać, dawać obraz, naświetlać, przedstawiać, wizualizować, rzucać światło

pokazywać

pokazywać, wskazywać, tłumaczyć, wyjaśniać

klarować

klarować, prostować, wykładać, dementować, komentować, tłumaczyć, wyjaśniać, eksplikować, naświetlać, przybliżać, wyłuszczać, rozwiązywać, interpretować

informować

informować, zapoznawać, zaznajamiać, uświadamiać, przekazywać wiedzę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: