1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odległy"

Synonim odległy


Synonimy do "odległy":


inny, obcy, cudzy, dawny, daleki, zdalny, intymny, odludny, samotny, antyczny, nieznany, oddalony, pradawny, ustronny, zaciszny, zapadły, kameralny, na uboczu, postronny, przeszły, przyszły, przytulny, wyciszony, egzotyczny, nastrojowy, nieznajomy, opuszczony, nietutejszy, odosobniony, peryferyjny, starożytny, zamiejscowy, zewnętrzny, zamierzchły, leżący z dala

Odmiana słowa "odległy":


odległy, nieodlegle, nieodlegli, nieodległa, nieodległą, nieodległe, nieodległego, nieodległej, nieodległemu, nieodległy, nieodległych, nieodległym, nieodległymi, odlegle, odlegli, odległa, odległą, odległe, odległego, odległej, odległemu, odległych, odległym, odległymi

Synonimy do "odległy" z podziałem na kategorie:


daleki

daleki, zdalny

odludny

odludny, samotny, ustronny, zaciszny, na uboczu, odosobniony

obcy

obcy

dawny

dawny, daleki, przeszły, przyszły

inny

inny, obcy, cudzy, daleki, nieznany, postronny, egzotyczny, nieznajomy, nietutejszy, zamiejscowy, zewnętrzny

intymny

intymny, odludny, samotny, ustronny, zaciszny, kameralny, na uboczu, przytulny, nastrojowy, odosobniony
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: