1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odpowiedniość"

Synonim odpowiedniość


Synonimy do "odpowiedniość":


sens, racja, sukces, harmonia, celowość, izomorfizm, owocność, paralelizm, powodzenie, trafność, zgodność, kongruencja, legalność, zasadność, konwergencja, logiczność, słuszność, adekwatność, podobieństwo, przydatność, przyzwoitość, racjonalność, właściwość, prawidłowość, kompatybilność, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno

Odmiana słowa "odpowiedniość":


odpowiedniość, odpowiedniości, odpowiedniościach, odpowiedniościami, odpowiedniością, odpowiedniościom

Synonimy do "odpowiedniość" z podziałem na kategorie:


zgodność

zgodność, kongruencja, adekwatność, kompatybilność

sens

sens, sukces, celowość, owocność, powodzenie, zasadność, logiczność, słuszność, przydatność, racjonalność, właściwość, prawidłowość

celowość

celowość, trafność, kongruencja, przyzwoitość, właściwość

racja

racja, trafność, legalność, słuszność, właściwość, prawidłowość, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno

trafność

trafność, właściwość

harmonia

harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, podobieństwo, kompatybilność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: