1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odpowiedniość"

Synonim odpowiedniość

Lista synonimów do odpowiedniość:


sens, racja, sukces, harmonia, celowość, izomorfizm, owocność, paralelizm, powodzenie, trafność, zgodność, kongruencja, legalność, zasadność, konwergencja, logiczność, słuszność, adekwatność, podobieństwo, przydatność, przyzwoitość, racjonalność, właściwość, prawidłowość, kompatybilność, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno

Odmiana słowa odpowiedniość:


odpowiedniość, odpowiedniości, odpowiedniościach, odpowiedniościami, odpowiedniością, odpowiedniościom

Synonimy do odpowiedniość z podziałem na kategorie:


zgodność
zgodność, kongruencja, adekwatność, kompatybilność
sens
sens, sukces, celowość, owocność, powodzenie, zasadność, logiczność, słuszność, przydatność, racjonalność, właściwość, prawidłowość
celowość
celowość, trafność, kongruencja, przyzwoitość, właściwość
racja
racja, trafność, legalność, słuszność, właściwość, prawidłowość, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno
trafność
trafność, właściwość
harmonia
harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, podobieństwo, kompatybilność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: