Synonim odpowiedniość

Lista synonimów do odpowiedniość:


sens, racja, sukces, harmonia, celowość, izomorfizm, owocność, paralelizm, powodzenie, trafność, zgodność, kongruencja, legalność, zasadność, konwergencja, logiczność, słuszność, adekwatność, podobieństwo, przydatność, przyzwoitość, racjonalność, właściwość, prawidłowość, kompatybilność, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno

Odmiana słowa odpowiedniość:


odpowiedniość, odpowiedniości, odpowiedniościach, odpowiedniościami, odpowiedniością, odpowiedniościom

Synonimy do "odpowiedniość" z podziałem na kategorie:


zgodność
zgodność, kongruencja, adekwatność, kompatybilność
sens
sens, sukces, celowość, owocność, powodzenie, zasadność, logiczność, słuszność, przydatność, racjonalność, właściwość, prawidłowość
celowość
celowość, trafność, kongruencja, przyzwoitość, właściwość
racja
racja, trafność, legalność, słuszność, właściwość, prawidłowość, praworządność, sprawiedliwość, trafienie w sedno
trafność
trafność, właściwość
harmonia
harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, podobieństwo, kompatybilność
W naszym słowniku znajduje się 28 synonimów dla słowa: "odpowiedniość". Między innymi: sukces, harmonia, celowość. Słowo "odpowiedniość" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.