Synonim odwołanie

Lista synonimów do odwołanie:


apel, odezwa, dymisja, kasacja, petycja, podanie, prośba, rewizja, wniosek, abolicja, apelacja, modlitwa, zdjęcie, błaganie, uchylenie, wycofanie, życzenie, anulowanie, usunięcie, zniesienie, zwolnienie, zaniechanie, dymisjonowanie, unieważnienie, wstawiennictwo

Odmiana słowa odwołanie:


odwołanie, odwołania, odwołaniach, odwołaniami, odwołaniem, odwołaniom, odwołaniu, odwołań

Synonimy do "odwołanie" z podziałem na kategorie:


dymisja
dymisja, abolicja, zdjęcie, zniesienie, zwolnienie, dymisjonowanie, unieważnienie
kasacja
kasacja, uchylenie, anulowanie, usunięcie, unieważnienie
anulowanie
anulowanie, zaniechanie
wycofanie
wycofanie
rewizja
rewizja, apelacja
apel
apel, odezwa, petycja, podanie, prośba, wniosek, apelacja, modlitwa, błaganie, życzenie, wstawiennictwo
W naszym słowniku znajduje się 25 synonimów dla słowa: "odwołanie". Między innymi: dymisja, kasacja, petycja. Słowo "odwołanie" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.