1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ogłaszać"

Synonim ogłaszać


Synonimy do "ogłaszać":


rzec, dawać, mówić, donosić, ferować, głosić, nauczać, orzekać, polecać, pouczać, ręczyć, szerzyć, trąbić, wydawać, zalecać, awizować, dowodzić, drukować, emitować, hołubić, kwitować, meldować, obstawać, obwołać, ogłosić, oznajmić, popierać, promować, rozdawać, wspierać, wyznawać, zeznawać, anonsować, aplikować, orędować, oznajmiać, redagować, rozsiewać, twierdzić, wychodzić, zachwalać, zgłaszać, deklarować, informować, instruować, objaśniać, obwieścić, obwoływać, okrzykiwać, okrzyknąć, propagować, protegować, przemawiać, przyznawać, publikować, raportować, reklamować, stwierdzać, umieszczać, wnioskować, wygłaszać, wypowiadać, wypuszczać, zapowiadać, zwiastować, faworyzować, komunikować, konfirmować, konstatować, obwieszczać, ofiarowywać, oświadczać, podkreślać, potwierdzać, powiadamiać, proklamować, przekazywać, rozgłaszać, rozpowiadać, wyróżniać, zawiadamiać, przepowiadać, rekomendować, sygnalizować, udostępniać, wstawiać się, robić reklamę, zdawać sprawę, naklejać plakat, składać raport, wyrażać zdanie, składać meldunek, udzielać poparcia, robić dobrą prasę, udzielać informacji, umieszczać w prasie, głośno dźwięczeć, podawać do wiadomości

Odmiana słowa "ogłaszać":


ogłaszać, nieogłaszająca, nieogłaszającą, nieogłaszające, nieogłaszającego, nieogłaszającej, nieogłaszającemu, nieogłaszający, nieogłaszających, nieogłaszającym, nieogłaszającymi, nieogłaszana, nieogłaszaną, nieogłaszane, nieogłaszanego, nieogłaszanej, nieogłaszanemu, nieogłaszani, nieogłaszania, nieogłaszaniach, nieogłaszaniami, nieogłaszanie, nieogłaszaniem, nieogłaszaniom, nieogłaszaniu, nieogłaszany, nieogłaszanych, nieogłaszanym, nieogłaszanymi, nieogłaszań, ogłasza, ogłaszacie, ogłaszaj, ogłaszają, ogłaszając, ogłaszająca, ogłaszającą, ogłaszające, ogłaszającego, ogłaszającej, ogłaszającemu, ogłaszający, ogłaszających, ogłaszającym, ogłaszającymi, ogłaszajcie, ogłaszajcież, ogłaszajmy, ogłaszajmyż, ogłaszajże, ogłaszali, ogłaszaliby, ogłaszalibyście, ogłaszalibyśmy, ogłaszaliście, ogłaszaliśmy, ogłaszał, ogłaszała, ogłaszałaby, ogłaszałabym, ogłaszałabyś, ogłaszałam, ogłaszałaś, ogłaszałby, ogłaszałbym, ogłaszałbyś, ogłaszałem, ogłaszałeś, ogłaszało, ogłaszałoby, ogłaszały, ogłaszałyby, ogłaszałybyście, ogłaszałybyśmy, ogłaszałyście, ogłaszałyśmy, ogłaszam, ogłaszamy, ogłaszana, ogłaszaną, ogłaszane, ogłaszanego, ogłaszanej, ogłaszanemu, ogłaszani, ogłaszania, ogłaszaniach, ogłaszaniami, ogłaszanie, ogłaszaniem, ogłaszaniom, ogłaszaniu, ogłaszano, ogłaszany, ogłaszanych, ogłaszanym, ogłaszanymi, ogłaszań, ogłaszasz

Synonimy do "ogłaszać" z podziałem na kategorie:


ogłaszać

deklarować, oświadczać

wydawać

wydawać, drukować, publikować, umieszczać w prasie

głosić

głosić, oznajmiać, informować, komunikować, powiadamiać

donosić

donosić, głosić, nauczać, pouczać, oznajmiać, zgłaszać, informować, instruować, objaśniać, raportować, komunikować, powiadamiać, zawiadamiać, zdawać sprawę, składać raport, udzielać informacji, podawać do wiadomości

awizować

awizować, meldować, anonsować, zapowiadać, zawiadamiać, zdawać sprawę, składać meldunek

rzec

rzec, mówić, oznajmiać, obwoływać, okrzykiwać, stwierdzać, komunikować, oświadczać

mówić

mówić, ferować, orzekać, ręczyć, wyznawać, zeznawać, oznajmiać, twierdzić, deklarować, informować, przyznawać, stwierdzać, wypowiadać, zwiastować, komunikować, oświadczać, potwierdzać, powiadamiać, zawiadamiać, podawać do wiadomości

polecać

polecać, zalecać, hołubić, popierać, promować, wspierać, orędować, zachwalać, propagować, protegować, reklamować, faworyzować, przekazywać, wyróżniać, rekomendować, wstawiać się, robić reklamę, udzielać poparcia

obwołać

obwołać, ogłosić, oznajmić, oznajmiać, obwieścić, obwoływać, okrzyknąć, zapowiadać, obwieszczać, proklamować, podawać do wiadomości

dawać

dawać, rozdawać, aplikować, ofiarowywać, przekazywać, udostępniać

dowodzić

dowodzić, obstawać, twierdzić, deklarować, konfirmować, oświadczać

meldować

meldować, zgłaszać, informować, raportować, zapowiadać, komunikować, obwieszczać, powiadamiać, zawiadamiać, sygnalizować, zdawać sprawę, składać raport, podawać do wiadomości
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: