1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "określić"

Synonim określić


Synonimy do "określić":


oddać, ująć, uznać, nazwać, objąć, ocenić, opisać, wybrać, dostrzec, ujawnić, ustalić, wskazać, wyrazić, zapisać, zliczyć, obliczyć, oznaczyć, policzyć, przebrać, przesiać, przyjąć, przyznać, uchwycić, utrwalić, uzgodnić, wyliczyć, wymienić, wytyczyć, wyłapać, wyłonić, wyłowić, zdradzić, zmierzyć, odgrodzić, odłożyć, ofiarować, oszacować, podarować, przekazać, przypisać, ustanowić, uwiecznić, wpłynąć, wychwycić, wydzielić, wygrzebać, wymierzyć, wysupłać, wytypować, wyznaczyć, wyłożyć, wyłuskać, zauważyć, załatwić, desygnować, odróżnić, porachować, stwierdzić, stypizować, umożliwić, uregulować, uściślić, wyizolować, wyróżnić, zakreślić, zarządzić, zdecydować, dookreślić, odgraniczyć, odseparować, opowiedzieć, poświęcić, przedstawić, przesądzić, przeznaczyć, rozróżnić, skalkulować, skomentować, skrytykować, sprecyzować, upamiętnić, uwarunkować, wydedukować, wyodrębnić, wyprowadzić, zdefiniować, dogadać się, dopowiedzieć, doprecyzować, sformułować, skonstatować, wynegocjować, wywnioskować, zaobserwować, zaszeregować, poddać ocenie, przegłosować, sklasyfikować, ukonstytuować, uporządkować, zagwarantować, zaprezentować, zarejestrować, zdeterminować, skonkretyzować, wyszczególnić, zakwalifikować, dojść do ładu, dokonać pomiaru, porozumieć się, uszczegółowić, wyrazić opinię, wyselekcjonować, zawrzeć w sobie, zwrócić uwagę, scharakteryzować, ułowić wzrokiem, wyciągnąć wniosek, podać do wiadomości, opisać cechy charakterystyczne

Odmiana słowa "określić":


określić, nieokreśleni, nieokreślenia, nieokreśleniach, nieokreśleniami, nieokreślenie, nieokreśleniem, nieokreśleniom, nieokreśleniu, nieokreśleń, nieokreślona, nieokreśloną, nieokreślone, nieokreślonego, nieokreślonej, nieokreślonemu, nieokreślony, nieokreślonych, nieokreślonym, nieokreślonymi, określ, określą, określcie, określcież, określeni, określenia, określeniach, określeniami, określenie, określeniem, określeniom, określeniu, określeń, określę, określi, określicie, określili, określiliby, określilibyście, określilibyśmy, określiliście, określiliśmy, określił, określiła, określiłaby, określiłabym, określiłabyś, określiłam, określiłaś, określiłby, określiłbym, określiłbyś, określiłem, określiłeś, określiło, określiłoby, określiły, określiłyby, określiłybyście, określiłybyśmy, określiłyście, określiłyśmy, określimy, określisz, określiwszy, określmy, określmyż, określona, określoną, określone, określonego, określonej, określonemu, określono, określony, określonych, określonym, określonymi, określże

Synonimy do "określić" z podziałem na kategorie:


nazwać

nazwać

wskazać

wskazać, obliczyć, wyznaczyć

określić

scharakteryzować, opisać cechy charakterystyczne

ustalić

ustalić, stwierdzić, skonstatować

zliczyć

zliczyć, obliczyć, policzyć, wyliczyć, oszacować, wyznaczyć, porachować, skalkulować

ocenić

ocenić, zmierzyć, skomentować, skrytykować, poddać ocenie, wyrazić opinię

ująć

ująć, uznać, nazwać, opisać, ustalić, wskazać, obliczyć, oznaczyć, wymienić, wytyczyć, oszacować, wychwycić, wymierzyć, wyznaczyć, zauważyć, stwierdzić, uregulować, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, zdefiniować, sformułować, zaobserwować, skonkretyzować, scharakteryzować

oddać

oddać, przyznać, odłożyć, ofiarować, podarować, przekazać, wygrzebać, wysupłać, wyłożyć, poświęcić, przeznaczyć, zagwarantować

opisać

opisać, opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować, scharakteryzować

uznać

uznać, ustalić, zauważyć, stwierdzić, skonstatować, wywnioskować, zaobserwować

dostrzec

dostrzec, ujawnić, ustalić, wskazać, zapisać, obliczyć, uchwycić, utrwalić, wyłapać, wyłonić, uwiecznić, wychwycić, wyznaczyć, wyłuskać, wyróżnić, sprecyzować, upamiętnić, zaobserwować, zarejestrować, ułowić wzrokiem

wybrać

wybrać, ustalić, wskazać, przebrać, przesiać, wyłonić, wyłowić, wytypować, wyznaczyć, wyróżnić, przegłosować, wyselekcjonować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: