Synonim oprócz

Lista synonimów do oprócz:


ba, obok, poza, nadto, ponad, owszem, prócz, a nawet, do tego, ponadto, poza tym, dodatkowo, w dodatku, wyjąwszy, co więcej, mało tego, na dodatek, pomijając, na dobitkę, nie licząc, prócz tego, nawet lepiej, oprócz tego, z wyjątkiem, co ja mówię, na domiar tego, nie mówiąc o, powiem więcej, abstrahując od, niezależnie od, więcej jeszcze, nie dość na tym, nie zważając na

Synonimy do "oprócz" z podziałem na kategorie:


poza
poza, prócz, wyjąwszy, pomijając, nie licząc, z wyjątkiem, nie mówiąc o, abstrahując od, niezależnie od, nie zważając na
nadto
nadto, do tego, ponadto, poza tym, dodatkowo, w dodatku, co więcej, mało tego, na dodatek, prócz tego, oprócz tego, na domiar tego
ba
ba, nadto, owszem, a nawet, do tego, ponadto, w dodatku, co więcej, mało tego, na dodatek, na dobitkę, prócz tego, nawet lepiej, oprócz tego, co ja mówię, na domiar tego, powiem więcej, więcej jeszcze, nie dość na tym
obok
obok, poza, prócz
oprócz
wyjąwszy, pomijając, nie licząc
prócz
prócz
W naszym słowniku znajduje się 33 synonimów dla słowa: "oprócz". Między innymi: poza, nadto, ponad. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.