Synonim orny

Lista synonimów do orny:


rolny, agrarny, uprawny, rolniczy

Odmiana słowa orny:


orny, nieorna, nieorną, nieorne, nieornego, nieornej, nieornemu, nieorni, nieorny, nieornych, nieornym, nieornymi, orna, orną, orne, ornego, ornej, ornemu, orni, ornych, ornym, ornymi

Synonimy do "orny" z podziałem na kategorie:


orny
rolny
W naszym słowniku znajduje się 4 synonimów dla słowa: "orny". Słowo "orny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "orny" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.