1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podać do wiadomości"

Synonim podać do wiadomości


Synonimy do "podać do wiadomości":


rzec, ująć, ujawnić, ustalić, wskazać, mianować, obliczyć, ogłosić, otworzyć, oznajmić, ułatwić, wymienić, wyłonić, określić, ustanowić, wychwycić, wyznaczyć, obwieścić, powiadomić, powiedzieć, stwierdzić, uściślić, wyróżnić, zawiadomić, oświadczyć, sprecyzować, udostępnić, upublicznić, poinformować, prekonizować, sformułować, upowszechnić, zapowiedzieć, uprzystępnić, zakomunikować, skonkretyzować, dać do zrozumienia, umożliwić odbiór, umożliwić poznanie

Synonimy do "podać do wiadomości" z podziałem na kategorie:


wskazać

wskazać, dać do zrozumienia

oznajmić

oznajmić, obwieścić, powiadomić, zawiadomić, poinformować

rzec

rzec, ogłosić, oznajmić, obwieścić, powiadomić, powiedzieć, stwierdzić, zawiadomić, oświadczyć, poinformować, zapowiedzieć, zakomunikować

mianować

mianować, ogłosić, ustanowić, prekonizować

ujawnić

ujawnić, otworzyć, ułatwić, udostępnić, upublicznić, upowszechnić, uprzystępnić, umożliwić odbiór, umożliwić poznanie

ująć

ująć, ujawnić, ustalić, wskazać, obliczyć, wymienić, wyłonić, określić, wychwycić, wyznaczyć, uściślić, wyróżnić, sprecyzować, sformułować, skonkretyzować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: