1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podkreślać"

Synonim podkreślać


Synonimy do "podkreślać":


wydać, naglić, głosić, nalegać, podawać, szerzyć, trąbić, zalecać, hołubić, napierać, nastawać, obnażać, obstawać, odkrywać, oznaczać, pobudzać, ponaglać, promować, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, wyrażać, zdradzać, honorować, nagabywać, nagradzać, odgradzać, ogłaszać, pokazywać, popędzać, rozsiewać, sugerować, uwypuklać, wskazywać, wydzielać, wystawiać, wyznaczać, zachwalać, zaznaczać, akcentować, eksponować, odsłaniać, pospieszać, propagować, przemawiać, przynaglać, unaoczniać, uwydatniać, wygłaszać, świadczyć, dawać wyraz, naświetlać, nobilitować, odgraniczać, prezentować, rozgłaszać, rozpowiadać, uwidaczniać, uwidoczniać, wyróżniać, demonstrować, domagać się, manifestować, odizolowywać, rekomendować, sygnalizować, upierać się, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, wyodrębniać, odseparowywać, kłaść nacisk, podsuwać myśl, zwracać uwagę, przejawiać się, być wyrazicielem

Odmiana słowa "podkreślać":


podkreślać, niepodkreślająca, niepodkreślającą, niepodkreślające, niepodkreślającego, niepodkreślającej, niepodkreślającemu, niepodkreślający, niepodkreślających, niepodkreślającym, niepodkreślającymi, niepodkreślana, niepodkreślaną, niepodkreślane, niepodkreślanego, niepodkreślanej, niepodkreślanemu, niepodkreślani, niepodkreślania, niepodkreślaniach, niepodkreślaniami, niepodkreślanie, niepodkreślaniem, niepodkreślaniom, niepodkreślaniu, niepodkreślany, niepodkreślanych, niepodkreślanym, niepodkreślanymi, niepodkreślań, podkreśla, podkreślacie, podkreślaj, podkreślają, podkreślając, podkreślająca, podkreślającą, podkreślające, podkreślającego, podkreślającej, podkreślającemu, podkreślający, podkreślających, podkreślającym, podkreślającymi, podkreślajcie, podkreślajcież, podkreślajmy, podkreślajmyż, podkreślajże, podkreślali, podkreślaliby, podkreślalibyście, podkreślalibyśmy, podkreślaliście, podkreślaliśmy, podkreślał, podkreślała, podkreślałaby, podkreślałabym, podkreślałabyś, podkreślałam, podkreślałaś, podkreślałby, podkreślałbym, podkreślałbyś, podkreślałem, podkreślałeś, podkreślało, podkreślałoby, podkreślały, podkreślałyby, podkreślałybyście, podkreślałybyśmy, podkreślałyście, podkreślałyśmy, podkreślam, podkreślamy, podkreślana, podkreślaną, podkreślane, podkreślanego, podkreślanej, podkreślanemu, podkreślani, podkreślania, podkreślaniach, podkreślaniami, podkreślanie, podkreślaniem, podkreślaniom, podkreślaniu, podkreślano, podkreślany, podkreślanych, podkreślanym, podkreślanymi, podkreślań, podkreślasz

Synonimy do "podkreślać" z podziałem na kategorie:


zaznaczać

zaznaczać, akcentować, uwydatniać, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę

uwypuklać

uwypuklać, wskazywać

akcentować

akcentować

pokazywać

pokazywać, uwypuklać, wystawiać, akcentować, eksponować, prezentować, kłaść nacisk

głosić

głosić, szerzyć, trąbić, ogłaszać, rozsiewać, przemawiać, wygłaszać, rozgłaszać, rozpowiadać

nalegać

nalegać, napierać, nastawać, obstawać, ponaglać, nagabywać, przynaglać, domagać się, upierać się

naglić

naglić, nalegać, nastawać, pobudzać, ponaglać, nagabywać, popędzać, pospieszać, przynaglać

wydać

wydać, obnażać, odkrywać, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, zdradzać, pokazywać, zaznaczać, akcentować, odsłaniać, unaoczniać, uwydatniać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, uprzytomniać, uzmysławiać, uświadamiać, kłaść nacisk, zwracać uwagę

podawać

podawać, oznaczać, ukazywać, wyrażać, pokazywać, sugerować, uwypuklać, wskazywać, akcentować, eksponować, świadczyć, dawać wyraz, sygnalizować, podsuwać myśl, przejawiać się, być wyrazicielem

odgradzać

odgradzać, wydzielać, wyznaczać, naświetlać, odgraniczać, wyróżniać, odizolowywać, wyodrębniać, odseparowywać

zalecać

zalecać, hołubić, promować, honorować, nagradzać, zachwalać, zaznaczać, akcentować, propagować, uwydatniać, nobilitować, wyróżniać, rekomendować

wyrażać

wyrażać, zaznaczać, akcentować, uwydatniać, dawać wyraz, uwidoczniać, kłaść nacisk, zwracać uwagę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: