1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podobieństwo"

Synonim podobieństwo

Lista synonimów do podobieństwo:


splot, więź, relacja, analogia, harmonia, paralela, spójnia, stosunek, związek, korelacja, bliskość, izomorfizm, kombinacja, kompozycja, paralelizm, zespolenie, zgodność, kongruencja, odniesienie, pochodzenie, powiązanie, zestawienie, konsolidacja, kontaminacja, konwergencja, powinowactwo, połączenie, zbieżność, łączność, jukstapozycja, pokrewieństwo, odpowiedniość, kompatybilność, równoległość

Odmiana słowa podobieństwo:


podobieństwo, podobieństw, podobieństwa, podobieństwach, podobieństwami, podobieństwem, podobieństwie, podobieństwom, podobieństwu

Synonimy do podobieństwo z podziałem na kategorie:


analogia
analogia, bliskość, zestawienie
izomorfizm
izomorfizm, paralelizm, zgodność, konwergencja, równoległość
związek
związek, powinowactwo, pokrewieństwo
bliskość
bliskość, zgodność, zestawienie
stosunek
stosunek, związek, pochodzenie, powiązanie, pokrewieństwo
konwergencja
konwergencja, zbieżność
harmonia
harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, odpowiedniość, kompatybilność
splot
splot, więź, relacja, spójnia, stosunek, związek, korelacja, kombinacja, kompozycja, zespolenie, odniesienie, powiązanie, zestawienie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, łączność, jukstapozycja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: