1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podobieństwo"

Synonim podobieństwo


Synonimy do "podobieństwo":


splot, więź, relacja, analogia, harmonia, paralela, spójnia, stosunek, związek, korelacja, bliskość, izomorfizm, kombinacja, kompozycja, paralelizm, zespolenie, zgodność, kongruencja, odniesienie, pochodzenie, powiązanie, zestawienie, konsolidacja, kontaminacja, konwergencja, powinowactwo, połączenie, zbieżność, łączność, jukstapozycja, pokrewieństwo, odpowiedniość, kompatybilność, równoległość

Odmiana słowa "podobieństwo":


podobieństwo, podobieństw, podobieństwa, podobieństwach, podobieństwami, podobieństwem, podobieństwie, podobieństwom, podobieństwu

Synonimy do "podobieństwo" z podziałem na kategorie:


analogia

analogia, bliskość, zestawienie

izomorfizm

izomorfizm, paralelizm, zgodność, konwergencja, równoległość

związek

związek, powinowactwo, pokrewieństwo

bliskość

bliskość, zgodność, zestawienie

stosunek

stosunek, związek, pochodzenie, powiązanie, pokrewieństwo

konwergencja

konwergencja, zbieżność

harmonia

harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, odpowiedniość, kompatybilność

splot

splot, więź, relacja, spójnia, stosunek, związek, korelacja, kombinacja, kompozycja, zespolenie, odniesienie, powiązanie, zestawienie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, łączność, jukstapozycja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: