1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podział"

Synonim podział


Synonimy do "podział":


pas, rys, rysa, detal, obrys, pręt, split, zarys, kontur, niuans, rozpad, system, szrama, układ, upadek, analiza, bariera, kruczek, odcień, odsetek, rozbrat, rozłam, wymiary, część, drobiazg, fragment, nadział, niezgoda, partycja, precyzja, rozbicie, rozbiór, rozkład, rozmiary, résumé, krawędź, porządek, proporcja, przegroda, rozdział, specyfika, szczelina, typologia, atomizacja, demarkacja, grupowanie, przeszkoda, szczegół, ustawienie, ułożenie, zadrapanie, pęknięcie, segmentacja, systematyka, zestawienie, dekompozycja, klasyfikacja, periodyzacja, pogrupowanie, registratura, rozdzielenie, rozstawienie, rozłożenie, streszczenie, subtelność, dezintegracja, dyferencjacja, niezgodność, przepierzenie, sprzeczność, klasyfikowanie, posegregowanie, rozgraniczenie, rozmieszczenie, rozróżnienie, rozszczepienie, systematyzacja, właściwość, zorganizowanie, szczególność, uporządkowanie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie, rozdarte miejsce, cecha szczególna, cecha charakterystyczna

Odmiana słowa "podział":


podział, podziale, podziałach, podziałami, podziałem, podziałom, podziałowi, podziałów, podziału, podziały

Synonimy do "podział" z podziałem na kategorie:


rozpad

rozpad, rozłam, rozbicie, rozkład, atomizacja, dekompozycja, dezintegracja, rozczłonkowanie

podział

segmentacja, klasyfikacja, pogrupowanie, posegregowanie

partycja

partycja

rys

rys, niuans, kruczek, odcień, demarkacja, subtelność, dyferencjacja, rozgraniczenie

fragment

fragment, partycja, przegroda, rozdział

rysa

rysa, szrama, rozłam, szczelina, zadrapanie, pęknięcie, rozszczepienie, rozdarte miejsce

split

split, rozpad, rozłam, nadział, partycja, rozbicie, rozbiór, rozkład, proporcja, rozdział, atomizacja, demarkacja, pęknięcie, segmentacja, dekompozycja, rozdzielenie, dezintegracja, dyferencjacja, rozgraniczenie, rozróżnienie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie

odsetek

odsetek, wymiary, część, rozmiary, proporcja

pas

pas, pręt, bariera, przegroda, rozdział, przeszkoda, przepierzenie

analiza

analiza, rozbiór, rozkład, rozdział, rozdzielenie

system

system, układ, rozkład, porządek, ustawienie, ułożenie, rozstawienie, rozłożenie, rozmieszczenie, systematyzacja, zorganizowanie, uporządkowanie

niuans

niuans, odcień, demarkacja, subtelność, dyferencjacja, rozgraniczenie, rozróżnienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: