1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "potwierdzać"

Synonim potwierdzać


Synonimy do "potwierdzać":


badać, pytać, uznać, mówić, ferować, orzekać, ręczyć, sądzić, ustalać, uznawać, wykazać, dowieść, dowodzić, kwitować, odkrywać, podpisać, popierać, pozwalać, przyznać, sondować, testować, upewniać, wykrywać, wyznawać, zeznawać, aprobować, dochodzić, ogłaszać, opiniować, oznajmiać, parafować, pochwalać, poręczać, próbować, sprawdzać, tolerować, twierdzić, wykazywać, zapewniać, zaręczać, zauważać, akceptować, analizować, deklarować, informować, kląć się, obserwować, odpowiadać, pisać się, przyjmować, przystawać, przyznawać, stwierdzać, utrzymywać, wypowiadać, zwiastować, świadczyć, akredytować, autoryzować, egzaminować, godzić się, gwarantować, komunikować, konfirmować, kontrolować, legalizować, oświadczać, powiadamiać, przeglądać, przekonywać, przysięgać, ratyfikować, rozpoznawać, umożliwiać, weryfikować, zatwierdzać, zatwierdzić, zawiadamiać, certyfikować, doświadczać, nadawać się, poświadczać, sankcjonować, upierać się, zaświadczać, zgadzać się, przyklaskiwać, robić próbę, upewniać się, uprawomocniać, usankcjonować, uwierzytelnić, wypróbowywać, zaklinać się, opowiadać się, udzielać zgody, uwierzytelniać, dowiadywać się, eksperymentować, przychylać się, wyrażać zdanie, wyrażać zgodę, dawać gwarancję, uznawać za dobre, dawać możliwość, uświadamiać sobie, potwierdzać odbiór, zajmować stanowisko, być tego samego zdania, podawać do wiadomości, poświadczać autorstwo, dawać czemuś świadectwo

Odmiana słowa "potwierdzać":


potwierdzać, niepotwierdzająca, niepotwierdzającą, niepotwierdzające, niepotwierdzającego, niepotwierdzającej, niepotwierdzającemu, niepotwierdzający, niepotwierdzających, niepotwierdzającym, niepotwierdzającymi, niepotwierdzana, niepotwierdzaną, niepotwierdzane, niepotwierdzanego, niepotwierdzanej, niepotwierdzanemu, niepotwierdzani, niepotwierdzania, niepotwierdzaniach, niepotwierdzaniami, niepotwierdzanie, niepotwierdzaniem, niepotwierdzaniom, niepotwierdzaniu, niepotwierdzany, niepotwierdzanych, niepotwierdzanym, niepotwierdzanymi, niepotwierdzań, potwierdza, potwierdzacie, potwierdzaj, potwierdzają, potwierdzając, potwierdzająca, potwierdzającą, potwierdzające, potwierdzającego, potwierdzającej, potwierdzającemu, potwierdzający, potwierdzających, potwierdzającym, potwierdzającymi, potwierdzajcie, potwierdzajcież, potwierdzajmy, potwierdzajmyż, potwierdzajże, potwierdzali, potwierdzaliby, potwierdzalibyście, potwierdzalibyśmy, potwierdzaliście, potwierdzaliśmy, potwierdzał, potwierdzała, potwierdzałaby, potwierdzałabym, potwierdzałabyś, potwierdzałam, potwierdzałaś, potwierdzałby, potwierdzałbym, potwierdzałbyś, potwierdzałem, potwierdzałeś, potwierdzało, potwierdzałoby, potwierdzały, potwierdzałyby, potwierdzałybyście, potwierdzałybyśmy, potwierdzałyście, potwierdzałyśmy, potwierdzam, potwierdzamy, potwierdzana, potwierdzaną, potwierdzane, potwierdzanego, potwierdzanej, potwierdzanemu, potwierdzani, potwierdzania, potwierdzaniach, potwierdzaniami, potwierdzanie, potwierdzaniem, potwierdzaniom, potwierdzaniu, potwierdzano, potwierdzany, potwierdzanych, potwierdzanym, potwierdzanymi, potwierdzań, potwierdzasz

Synonimy do "potwierdzać" z podziałem na kategorie:


wykazać

wykazać, dowieść, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, usankcjonować

akredytować

akredytować, uwierzytelniać

testować

testować, próbować, sprawdzać, weryfikować, doświadczać

legalizować

legalizować

ręczyć

ręczyć, twierdzić, oświadczać

uznać

uznać, przyznać

pozwalać

pozwalać, aprobować, pochwalać, tolerować, akceptować, pisać się, przyjmować, przystawać, godzić się, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, przychylać się, wyrażać zgodę, być tego samego zdania

uznawać

uznawać, popierać, pozwalać, aprobować, pochwalać, akceptować, przyjmować, przystawać, godzić się, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, opowiadać się, przychylać się, wyrażać zgodę

kwitować

kwitować, poręczać, stwierdzać, certyfikować, poświadczać, zaświadczać

dowodzić

dowodzić, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, zapewniać, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować

mówić

mówić, ferować, orzekać, ręczyć, wyznawać, zeznawać, ogłaszać, oznajmiać, twierdzić, deklarować, informować, przyznawać, stwierdzać, wypowiadać, zwiastować, komunikować, oświadczać, powiadamiać, zawiadamiać, podawać do wiadomości

akceptować

akceptować, pisać się, zgadzać się

zapewniać

zapewniać, zaręczać, stwierdzać, oświadczać, zaświadczać

badać

badać, próbować, sprawdzać, kontrolować, rozpoznawać, weryfikować, robić próbę, wypróbowywać

podpisać

podpisać, aprobować, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, zatwierdzić, usankcjonować

pytać

pytać, sprawdzać, dowiadywać się

ustalać

ustalać, odkrywać, wykrywać, zauważać, obserwować, stwierdzać, upewniać się

sądzić

sądzić, zapewniać, zaręczać, stwierdzać, utrzymywać, upierać się

aprobować

aprobować, pochwalać, wykazywać, zapewniać, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: