1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "potwierdzać"

Synonim potwierdzać

Lista synonimów do potwierdzać:


badać, pytać, uznać, mówić, ferować, orzekać, ręczyć, sądzić, ustalać, uznawać, wykazać, dowieść, dowodzić, kwitować, odkrywać, podpisać, popierać, pozwalać, przyznać, sondować, testować, upewniać, wykrywać, wyznawać, zeznawać, aprobować, dochodzić, ogłaszać, opiniować, oznajmiać, parafować, pochwalać, poręczać, próbować, sprawdzać, tolerować, twierdzić, wykazywać, zapewniać, zaręczać, zauważać, akceptować, analizować, deklarować, informować, kląć się, obserwować, odpowiadać, pisać się, przyjmować, przystawać, przyznawać, stwierdzać, utrzymywać, wypowiadać, zwiastować, świadczyć, akredytować, autoryzować, egzaminować, godzić się, gwarantować, komunikować, konfirmować, kontrolować, legalizować, oświadczać, powiadamiać, przeglądać, przekonywać, przysięgać, ratyfikować, rozpoznawać, umożliwiać, weryfikować, zatwierdzać, zatwierdzić, zawiadamiać, certyfikować, doświadczać, nadawać się, poświadczać, sankcjonować, upierać się, zaświadczać, zgadzać się, przyklaskiwać, robić próbę, upewniać się, uprawomocniać, usankcjonować, uwierzytelnić, wypróbowywać, zaklinać się, opowiadać się, udzielać zgody, uwierzytelniać, dowiadywać się, eksperymentować, przychylać się, wyrażać zdanie, wyrażać zgodę, dawać gwarancję, uznawać za dobre, dawać możliwość, uświadamiać sobie, potwierdzać odbiór, zajmować stanowisko, być tego samego zdania, podawać do wiadomości, poświadczać autorstwo, dawać czemuś świadectwo

Odmiana słowa potwierdzać:


potwierdzać, niepotwierdzająca, niepotwierdzającą, niepotwierdzające, niepotwierdzającego, niepotwierdzającej, niepotwierdzającemu, niepotwierdzający, niepotwierdzających, niepotwierdzającym, niepotwierdzającymi, niepotwierdzana, niepotwierdzaną, niepotwierdzane, niepotwierdzanego, niepotwierdzanej, niepotwierdzanemu, niepotwierdzani, niepotwierdzania, niepotwierdzaniach, niepotwierdzaniami, niepotwierdzanie, niepotwierdzaniem, niepotwierdzaniom, niepotwierdzaniu, niepotwierdzany, niepotwierdzanych, niepotwierdzanym, niepotwierdzanymi, niepotwierdzań, potwierdza, potwierdzacie, potwierdzaj, potwierdzają, potwierdzając, potwierdzająca, potwierdzającą, potwierdzające, potwierdzającego, potwierdzającej, potwierdzającemu, potwierdzający, potwierdzających, potwierdzającym, potwierdzającymi, potwierdzajcie, potwierdzajcież, potwierdzajmy, potwierdzajmyż, potwierdzajże, potwierdzali, potwierdzaliby, potwierdzalibyście, potwierdzalibyśmy, potwierdzaliście, potwierdzaliśmy, potwierdzał, potwierdzała, potwierdzałaby, potwierdzałabym, potwierdzałabyś, potwierdzałam, potwierdzałaś, potwierdzałby, potwierdzałbym, potwierdzałbyś, potwierdzałem, potwierdzałeś, potwierdzało, potwierdzałoby, potwierdzały, potwierdzałyby, potwierdzałybyście, potwierdzałybyśmy, potwierdzałyście, potwierdzałyśmy, potwierdzam, potwierdzamy, potwierdzana, potwierdzaną, potwierdzane, potwierdzanego, potwierdzanej, potwierdzanemu, potwierdzani, potwierdzania, potwierdzaniach, potwierdzaniami, potwierdzanie, potwierdzaniem, potwierdzaniom, potwierdzaniu, potwierdzano, potwierdzany, potwierdzanych, potwierdzanym, potwierdzanymi, potwierdzań, potwierdzasz

Synonimy do potwierdzać z podziałem na kategorie:


wykazać
wykazać, dowieść, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, usankcjonować
akredytować
akredytować, uwierzytelniać
testować
testować, próbować, sprawdzać, weryfikować, doświadczać
legalizować
legalizować
ręczyć
ręczyć, twierdzić, oświadczać
uznać
uznać, przyznać
pozwalać
pozwalać, aprobować, pochwalać, tolerować, akceptować, pisać się, przyjmować, przystawać, godzić się, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, przychylać się, wyrażać zgodę, być tego samego zdania
uznawać
uznawać, popierać, pozwalać, aprobować, pochwalać, akceptować, przyjmować, przystawać, godzić się, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, opowiadać się, przychylać się, wyrażać zgodę
kwitować
kwitować, poręczać, stwierdzać, certyfikować, poświadczać, zaświadczać
dowodzić
dowodzić, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, zapewniać, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować
mówić
mówić, ferować, orzekać, ręczyć, wyznawać, zeznawać, ogłaszać, oznajmiać, twierdzić, deklarować, informować, przyznawać, stwierdzać, wypowiadać, zwiastować, komunikować, oświadczać, powiadamiać, zawiadamiać, podawać do wiadomości
akceptować
akceptować, pisać się, zgadzać się
zapewniać
zapewniać, zaręczać, stwierdzać, oświadczać, zaświadczać
badać
badać, próbować, sprawdzać, kontrolować, rozpoznawać, weryfikować, robić próbę, wypróbowywać
podpisać
podpisać, aprobować, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, zatwierdzić, usankcjonować
pytać
pytać, sprawdzać, dowiadywać się
ustalać
ustalać, odkrywać, wykrywać, zauważać, obserwować, stwierdzać, upewniać się
sądzić
sądzić, zapewniać, zaręczać, stwierdzać, utrzymywać, upierać się
aprobować
aprobować, pochwalać, wykazywać, zapewniać, zaręczać, akceptować, konfirmować, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: