1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "poważny"

Synonim poważny


Synonimy do "poważny":


cny, inny, cenny, dobry, duży, godny, miły, mocny, ostry, pewny, pilny, pomny, prawy, silny, spory, srogi, wrogi, zacny, znany, barwny, ciemny, czarny, czynny, dbały, dworny, galowy, gorzki, górny, liczny, obfity, oporny, ponury, prosty, rosły, smutny, stały, surowy, trudny, twardy, uparty, wartki, ważki, ważny, wielki, wierny, wysoki, ambitny, biurowy, bolesny, chamski, chlubny, chmurny, chwacki, ciekawy, cierpki, dworski, gniewny, godziwy, gorliwy, groźny, istotny, koronny, lojalny, moralny, mozolny, mroczny, nadęty, namolny, ogromny, okropny, paradny, piękny, przykry, smętny, solenny, solidny, szczery, szeroki, sztywny, sławny, słowny, trwały, uczciwy, uważny, wybitny, wydatny, wzorowy, zbożny, znaczny, brutalny, burzliwy, ciągły, ciężki, cnotliwy, czołowy, dostojny, dotkliwy, formalny, gderliwy, grzeczny, głośny, główny, honorowy, kluczowy, lodowaty, markotny, minorowy, mrukliwy, nachalny, naczelny, naglący, nielichy, niemały, niemiły, obcesowy, obszerny, okazały, olbrzymi, osobliwy, pierwszy, poczesny, pokaźny, ponętny, posępny, potworny, rytualny, rzeczowy, rzetelny, stabilny, staranny, straszny, sumienny, syzyfowy, szanowny, szczytny, szorstki, sztuczny, taktowny, układny, uprzejmy, zamożny, ścisły, świetny, żywotny, chwalebny, czcigodny, dokładny, doniosły, efektowny, gruntowny, głęboki, harcerski, kolosalny, koszmarny, koturnowy, krytyczny, myślący, męczący, należyty, natrętny, niebłahy, nietypowy, nominalny, obrzydły, oficjalny, ostrożny, porządny, potężny, pracowity, przeciwny, przesadny, przezorny, rozległy, rozsądny, roztropny, rozważny, skrzętny, stateczny, stonowany, szczytowy, sławetny, tragiczny, tytularny, uporczywy, uroczysty, urzędowy, wpływowy, wyniosły, wytrwały, wyważony, wzniosły, węzłowy, znaczący, znakomity, znamienny, złowrogi, żałobny, żałosny, ascetyczny, atrakcyjny, bezstronny, chroniczny, chropowaty, dogłębny, dojmujący, dokuczliwy, drastyczny, frapujący, gwałtowny, intensywny, kardynalny, kawalerski, królewski, nadrzędny, natarczywy, niebanalny, nienaganny, nieodzowny, niewesoły, niezawodny, niezbędny, niezwykły, obiektywny, obrzędowy, opryskliwy, oryginalny, patetyczny, państwowy, podniosły, podstawowy, pogrzebowy, polityczny, problemowy, przyzwoity, relewantny, renomowany, straszliwy, szlachetny, upierdliwy, ustawiczny, wart uwagi, wiarygodny, wielgachny, wspaniały, wyjściowy, zajmujący, zasadniczy, zaszczytny, znamienity, zwierzchni, alarmujący, decydujący, dramatyczny, ekskluzywny, gigantyczny, grubiański, górnolotny, horrendalny, kurtuazyjny, kłopotliwy, makabryczny, monstrualny, namaszczony, odświętny, permanentny, pompatyczny, prestiżowy, przełomowy, przykładny, skrupulatny, spartański, uciążliwy, umiarkowany, widowiskowy, wymagający, absorbujący, bezwzględny, ceremonialny, ekscytujący, fascynujący, intrygujący, kulminacyjny, nawracający, newralgiczny, niebagatelny, niedelikatny, nieodpłatny, niepokojący, niepośledni, nieprzyjazny, nieprzyjemny, nietuzinkowy, nieustający, niezmierzony, obowiązkowy, odrażający, pasjonujący, priorytetowy, pryncypialny, przeraźliwy, restrykcyjny, sprawiedliwy, strategiczny, ugrzeczniony, zgorzkniały, autorytatywny, bulwersujący, emocjonujący, fundamentalny, interesujący, konstytutywny, liczący się, niebezpieczny, nieskazitelny, nieszablonowy, nieustępliwy, pełen patosu, pełen powagi, pełny patosu, pełny powagi, pociągający, przybijający, rygorystyczny, spektakularny, zadziwiający, nieoświetlony, odpowiedzialny, powściągliwy, przerażający, uprzykrzający, wstrząsający, zimny jak lód, antagonistyczny, ciągnący się, godny pochwały, niepobłażliwy, niewyrozumiały, przygniatający, rozstrzygający, wagi ciężkiej, zastanawiający, bezkonkurencyjny, budzący respekt, pełny napięcia, przygnębiający, przytłaczający, wstrzemięźliwy, narzucający się, niekonwencjonalny, pozbawiony wygód, istotny, znaczący, niekończący się, trzeźwo myślący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, doniosły, głęboki, naprzykrzający się, sprzeciwiający się, nie do zlekceważenia, brzemienny w następstwa, wzbudzający ciekawość, wzbudzający zainteresowanie

Odmiana słowa "poważny":


poważny, niepoważna, niepoważną, niepoważne, niepoważnego, niepoważnej, niepoważnemu, niepoważni, niepoważnie, niepoważny, niepoważnych, niepoważnym, niepoważnymi, poważna, poważną, poważne, poważnego, poważnej, poważnemu, poważni, poważnie, poważnych, poważnym, poważnymi

Synonimy do "poważny" z podziałem na kategorie:


solenny

solenny, okazały, uroczysty, patetyczny, podniosły, namaszczony, ceremonialny, pełen powagi

pilny

pilny, dbały, solenny, solidny, rzetelny, sumienny, nienaganny, przykładny, obowiązkowy, odpowiedzialny

formalny

formalny, oficjalny, urzędowy

spory

spory, istotny, znaczny

dworny

dworny, galowy, dworski, paradny, solenny, okazały, rytualny, uroczysty, wzniosły, obrzędowy, patetyczny, podniosły, wyjściowy, kurtuazyjny, namaszczony, odświętny, ceremonialny, ugrzeczniony, pełny patosu, pełny powagi

inny

inny, dobry, barwny, wartki, ambitny, ciekawy, osobliwy, ponętny, efektowny, nietypowy, atrakcyjny, frapujący, niebanalny, niezwykły, oryginalny, problemowy, zajmujący, widowiskowy, absorbujący, ekscytujący, fascynujący, intrygujący, nietuzinkowy, pasjonujący, emocjonujący, interesujący, nieszablonowy, pociągający, spektakularny, zastanawiający, niekonwencjonalny, wzbudzający ciekawość, wzbudzający zainteresowanie

surowy

surowy, trudny, bolesny, groźny, mozolny, przykry, ciężki, dotkliwy, niemiły, męczący, dojmujący, dokuczliwy, kłopotliwy, spartański, uciążliwy, niepokojący, nieprzyjemny, niebezpieczny, przybijający, przygniatający, pełny napięcia, przygnębiający, przytłaczający, pozbawiony wygód

duży

duży, mocny, silny, srogi, gorzki, surowy, twardy, znaczny, ciężki, głęboki, potężny, niebezpieczny, rygorystyczny

ponury

ponury, smutny, straszny, dramatyczny, wstrząsający

znaczny

znaczny, drastyczny, alarmujący, dramatyczny

godny

godny, prawy, honorowy, poczesny, szanowny, czcigodny, harcerski, nominalny, tytularny, kawalerski, szlachetny, zaszczytny, nieodpłatny

paradny

paradny, solenny, okazały, oficjalny, uroczysty, wzniosły, królewski, patetyczny, podniosły, wspaniały, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełny patosu, pełny powagi

dbały

dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, rzetelny, przykładny, obowiązkowy, odpowiedzialny

ważny

ważny, wysoki, odpowiedzialny

biurowy

biurowy, formalny, oficjalny, urzędowy

mocny

mocny, ostry, silny, brutalny, burzliwy, ciężki, gwałtowny, intensywny

nadęty

nadęty, sztuczny, przesadny, uroczysty, wzniosły, patetyczny, podniosły, dramatyczny, górnolotny, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu

górny

górny, wysoki, paradny, solenny, okazały, szczytny, koturnowy, uroczysty, wzniosły, królewski, patetyczny, podniosły, szlachetny, wspaniały, górnolotny, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu, pełen powagi

ciemny

ciemny, czarny, ponury, smutny, mroczny, smętny, minorowy, straszny, żałobny, patetyczny, pogrzebowy, alarmujący, dramatyczny, nieoświetlony, wstrząsający

ostry

ostry, srogi, ponury, smutny, surowy, formalny, szorstki, oficjalny, stateczny, urzędowy, pełen powagi

poważny

uroczysty, wzniosły, patetyczny, podniosły, ceremonialny

prawy

prawy, dbały, solidny, słowny, uczciwy, honorowy, rzetelny, sumienny, przykładny, obowiązkowy, odpowiedzialny

istotny

istotny, znaczący, niebagatelny, autorytatywny, liczący się, wagi ciężkiej, nie do zlekceważenia

cny

cny, dobry, miły, prawy, zacny, prosty, wierny, godziwy, lojalny, moralny, piękny, szczery, uczciwy, cnotliwy, honorowy, porządny, bezstronny, obiektywny, przyzwoity, szlachetny, zaszczytny, sprawiedliwy

smutny

smutny, bolesny, minorowy, żałosny, niewesoły

pewny

pewny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, rzetelny, sumienny, nienaganny, niezawodny, wiarygodny, przykładny, obowiązkowy, nieskazitelny, odpowiedzialny

galowy

galowy, paradny, dostojny, uroczysty, wzniosły, patetyczny, podniosły, odświętny, pompatyczny, ceremonialny

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: