1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "prowadzić"

Synonim prowadzić


Synonimy do "prowadzić":


biec, gnać, iść, truć, gadać, budzić, jechać, mówić, nieść, nudzić, paplać, pleść, prawić, rodzić, wieść, wieźć, dążyć, kreować, kłaść, mendzić, omawiać, powozić, pędzić, smęcić, tokować, tworzyć, władać, agitować, dowodzić, ględzić, kauzować, kierować, marudzić, międlić, montować, namawiać, planować, pobudzać, popychać, powiadać, rozwijać, rządzić, sprawiać, sterować, szefować, szykować, wić się, wkładać, wpędzać, wygrywać, wyzwalać, wzbudzać, zabiegać, zmierzać, aktywować, ciągnąć, dominować, generować, liderować, motywować, opowiadać, perorować, pilotować, pociągać, powodować, przemykać, przodować, przynosić, recytować, skutkować, skłaniać, trajkotać, trajlować, traktować, urządzać, wskazywać, wykonywać, zakładać, aranżować, być wzorem, dać impuls, deklamować, eskortować, gardłować, inspirować, instalować, konwojować, nadzorować, nakłaniać, oprowadzać, orientować, piąć się, przebiegać, przeważyć, przewodzić, przynudzać, realizować, rozkazywać, rozprawiać, wywoływać, zarządzać, zawiadywać, być powodem, doprowadzać, dyrektorzyć, kapitanować, kontynuować, mleć ozorem, monologować, odprowadzać, organizować, starać się, towarzyszyć, wmontowywać, wodzić prym, zawiązywać, zwyciężać, być na czele, gospodarować, komenderować, konstytuować, rozmieszczać, trudzić się, administrować, być pierwszym, przeprowadzać, przygotowywać, przysposabiać, stać na czele, wyrażać się, zajmować się, być przyczyną, ciągnąć się, mieć przewagę, rozdawać karty, być komendantem, kłapać dziobem, rozgadywać się, wypowiadać się, wywierać wpływ, przyczyniać się, wygłaszać mowę, być przewodnikiem, sprawować nadzór, pociągać za sobą, rozgałęziać się, kierować samochodem, grać główną rolę, pociągać za sznurki, powoływać do życia, świecić przykładem, być języczkiem u wagi, grać pierwsze skrzypce

Odmiana słowa "prowadzić":


prowadzić, nieprowadząca, nieprowadzącą, nieprowadzące, nieprowadzącego, nieprowadzącej, nieprowadzącemu, nieprowadzący, nieprowadzących, nieprowadzącym, nieprowadzącymi, nieprowadzeni, nieprowadzenia, nieprowadzeniach, nieprowadzeniami, nieprowadzenie, nieprowadzeniem, nieprowadzeniom, nieprowadzeniu, nieprowadzeń, nieprowadzona, nieprowadzoną, nieprowadzone, nieprowadzonego, nieprowadzonej, nieprowadzonemu, nieprowadzony, nieprowadzonych, nieprowadzonym, nieprowadzonymi, prowadzą, prowadząc, prowadząca, prowadzącą, prowadzące, prowadzącego, prowadzącej, prowadzącemu, prowadzący, prowadzących, prowadzącym, prowadzącymi, prowadzeni, prowadzenia, prowadzeniach, prowadzeniami, prowadzenie, prowadzeniem, prowadzeniom, prowadzeniu, prowadzeń, prowadzę, prowadzi, prowadzicie, prowadzili, prowadziliby, prowadzilibyście, prowadzilibyśmy, prowadziliście, prowadziliśmy, prowadził, prowadziła, prowadziłaby, prowadziłabym, prowadziłabyś, prowadziłam, prowadziłaś, prowadziłby, prowadziłbym, prowadziłbyś, prowadziłem, prowadziłeś, prowadziło, prowadziłoby, prowadziły, prowadziłyby, prowadziłybyście, prowadziłybyśmy, prowadziłyście, prowadziłyśmy, prowadzimy, prowadzisz, prowadzona, prowadzoną, prowadzone, prowadzonego, prowadzonej, prowadzonemu, prowadzono, prowadzony, prowadzonych, prowadzonym, prowadzonymi, prowadź, prowadźcie, prowadźcież, prowadźmy, prowadźmyż, prowadźże

Synonimy do "prowadzić" z podziałem na kategorie:


biec

biec, wić się, przemykać, ciągnąć się

jechać

jechać, kierować samochodem

wieść

wieść, kierować

prowadzić

przeważyć, mieć przewagę

wpędzać

wpędzać, doprowadzać, wywierać wpływ, przyczyniać się

dowodzić

dowodzić, rządzić, nadzorować, rozkazywać, komenderować, stać na czele, być komendantem

władać

władać, dowodzić, kierować, rządzić, szefować, liderować, nadzorować, przewodzić, zarządzać, zawiadywać, dyrektorzyć, kapitanować, wodzić prym, komenderować, stać na czele, rozdawać karty, grać główną rolę, pociągać za sznurki, być języczkiem u wagi, grać pierwsze skrzypce

kierować

kierować

agitować

agitować, kierować, namawiać, popychać, sterować, motywować, skłaniać, wskazywać, dać impuls, inspirować, nakłaniać, orientować, być przewodnikiem

kreować

kreować, tworzyć, planować, szykować, urządzać, zakładać, aranżować, realizować, organizować, zawiązywać, konstytuować, rozmieszczać, przygotowywać, przysposabiać, powoływać do życia

rodzić

rodzić, agitować, kauzować, namawiać, pobudzać, popychać, sprawiać, motywować, powodować, skłaniać, dać impuls, inspirować, wywoływać, być powodem, doprowadzać, być przyczyną, przyczyniać się, pociągać za sobą

gnać

gnać, pędzić, zmierzać, pilotować, wskazywać, eskortować, konwojować, doprowadzać, towarzyszyć, przeprowadzać

wygrywać

wygrywać, dominować, liderować, przodować, zwyciężać, być na czele, być pierwszym, mieć przewagę

truć

truć, gadać, mówić, nudzić, paplać, pleść, prawić, mendzić, omawiać, smęcić, tokować, ględzić, kierować, marudzić, międlić, powiadać, ciągnąć, opowiadać, perorować, recytować, trajkotać, trajlować, traktować, deklamować, gardłować, przynudzać, rozprawiać, zarządzać, mleć ozorem, monologować, wyrażać się, kłapać dziobem, rozgadywać się, wypowiadać się, wygłaszać mowę

budzić

budzić, nieść, rodzić, rozwijać, sprawiać, wyzwalać, wzbudzać, aktywować, generować, pociągać, powodować, przynosić, wywoływać, być powodem, być przyczyną, przyczyniać się

kłaść

kłaść, montować, wkładać, ciągnąć, zakładać, instalować, wmontowywać, przeprowadzać

dążyć

dążyć, zabiegać, zmierzać, starać się
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: