1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przebrzmiały"

Synonim przebrzmiały


Synonimy do "przebrzmiały":


dawny, zużyty, antyczny, niemodny, pradawny, prastary, pierwotny, archaiczny, niewczesny, prawieczny, prymitywny, starodawny, nieaktualny, starej daty, starożytny, zwietrzały, zamierzchły, zapóźniony, anachroniczny, nie na czasie, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przedpotopowy, przestarzały, staroświecki, prehistoryczny, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia

Odmiana słowa "przebrzmiały":


przebrzmiały, nieprzebrzmiali, nieprzebrzmiała, nieprzebrzmiałą, nieprzebrzmiałe, nieprzebrzmiałego, nieprzebrzmiałej, nieprzebrzmiałemu, nieprzebrzmiały, nieprzebrzmiałych, nieprzebrzmiałym, nieprzebrzmiałymi, przebrzmiali, przebrzmiała, przebrzmiałą, przebrzmiałe, przebrzmiałego, przebrzmiałej, przebrzmiałemu, przebrzmiałych, przebrzmiałym, przebrzmiałymi

Synonimy do "przebrzmiały" z podziałem na kategorie:


niewczesny

niewczesny, starodawny, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, zaśniedziały, zdezaktualizowany

dawny

dawny, niewczesny, starodawny, zwietrzały, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przestarzały, staroświecki, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: