1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przedstawiać"

Synonim przedstawiać


Synonimy do "przedstawiać":


być, grać, snuć, zwać, bajać, marzyć, mienić, mówić, udawać, mieć za, nauczać, nazywać, oceniać, odbijać, oddawać, omawiać, pouczać, stawiać, ujmować, ustalać, uważać, wyrazić, zadawać, znaczyć, agitować, awizować, cechować, ewokować, forsować, imitować, kopiować, lansować, objawiać, obnażać, odkrywać, okazywać, opisywać, oznaczać, promować, rozwijać, spełnić, stanowić, uchodzić, ujawniać, ukazywać, wyjawiać, wyrażać, zdradzać, afiszować, anonsować, dać obraz, obejmować, obrazować, odtwarzać, określać, opowiadać, oświecać, podrabiać, pokazywać, referować, traktować, wskazywać, wykładać, wymieniać, wystawiać, akcentować, ilustrować, imaginować, implikować, informować, instruować, komentować, objaśniać, odsłaniać, poczytywać, podejmować, precyzować, przejawiać, przemawiać, przytaczać, tłumaczyć, upodobniać, uściślać, wygłaszać, wyjaśniać, wyobrażać, wypowiadać, zapowiadać, zapoznawać, świadczyć, być wyrazem, dawać obraz, formułować, komunikować, naśladować, naświetlać, odmalowywać, portretować, prezentować, uwidaczniać, uwidoczniać, uzupełniać, wyróżniać, wyłuszczać, zawiadamiać, zaznajamiać, znamionować, demonstrować, manifestować, przedkładać, relacjonować, symbolizować, wizualizować, być przejawem, interpretować, konkretyzować, objawiać się, wyrażać się, mieć na afiszu, odzwierciedlać, uzewnętrzniać, wywiązać się, zdawać sprawę, zwracać uwagę, charakteryzować, dawać zobaczyć, przejawiać się, rzucać światło, uszczegóławiać, zawierać w sobie, składać relację, mieć w repertuarze, występować w roli, dawać do obejrzenia, uzewnętrzniać się

Odmiana słowa "przedstawiać":


przedstawiać, nieprzedstawiająca, nieprzedstawiającą, nieprzedstawiające, nieprzedstawiającego, nieprzedstawiającej, nieprzedstawiającemu, nieprzedstawiający, nieprzedstawiających, nieprzedstawiającym, nieprzedstawiającymi, nieprzedstawiana, nieprzedstawianą, nieprzedstawiane, nieprzedstawianego, nieprzedstawianej, nieprzedstawianemu, nieprzedstawiani, nieprzedstawiania, nieprzedstawianiach, nieprzedstawianiami, nieprzedstawianie, nieprzedstawianiem, nieprzedstawianiom, nieprzedstawianiu, nieprzedstawiany, nieprzedstawianych, nieprzedstawianym, nieprzedstawianymi, nieprzedstawiań, przedstawia, przedstawiacie, przedstawiaj, przedstawiają, przedstawiając, przedstawiająca, przedstawiającą, przedstawiające, przedstawiającego, przedstawiającej, przedstawiającemu, przedstawiający, przedstawiających, przedstawiającym, przedstawiającymi, przedstawiajcie, przedstawiajcież, przedstawiajmy, przedstawiajmyż, przedstawiajże, przedstawiali, przedstawialiby, przedstawialibyście, przedstawialibyśmy, przedstawialiście, przedstawialiśmy, przedstawiał, przedstawiała, przedstawiałaby, przedstawiałabym, przedstawiałabyś, przedstawiałam, przedstawiałaś, przedstawiałby, przedstawiałbym, przedstawiałbyś, przedstawiałem, przedstawiałeś, przedstawiało, przedstawiałoby, przedstawiały, przedstawiałyby, przedstawiałybyście, przedstawiałybyśmy, przedstawiałyście, przedstawiałyśmy, przedstawiam, przedstawiamy, przedstawiana, przedstawianą, przedstawiane, przedstawianego, przedstawianej, przedstawianemu, przedstawiani, przedstawiania, przedstawianiach, przedstawianiami, przedstawianie, przedstawianiem, przedstawianiom, przedstawianiu, przedstawiano, przedstawiany, przedstawianych, przedstawianym, przedstawianymi, przedstawiań, przedstawiasz

Synonimy do "przedstawiać" z podziałem na kategorie:


cechować

cechować, opisywać, prezentować

obrazować

obrazować, ilustrować, naświetlać, wizualizować

lansować

lansować, wyobrażać, prezentować

spełnić

spełnić, wywiązać się

wystawiać

wystawiać, występować w roli

awizować

awizować, anonsować, zapowiadać, zapoznawać, prezentować, zawiadamiać

omawiać

omawiać, ujmować, cechować, opisywać, ukazywać, obrazować, określać, objaśniać, prezentować, wyróżniać, znamionować, charakteryzować

bajać

bajać, wyrazić, ewokować, dać obraz, obrazować, opowiadać, ilustrować, naświetlać, wizualizować

ujmować

ujmować, ustalać, wyrażać, wskazywać, wymieniać, precyzować, uściślać, wypowiadać, formułować, konkretyzować

wyrażać

wyrażać, obrazować, ilustrować, objaśniać, naświetlać, wizualizować

udawać

udawać, imitować, kopiować, odtwarzać, podrabiać, upodobniać, naśladować

agitować

agitować, forsować, lansować, promować

objawiać

objawiać, okazywać, ujawniać, ukazywać, wyrażać, zdradzać, afiszować, pokazywać, akcentować, przejawiać, prezentować, uwidaczniać, demonstrować, manifestować, uzewnętrzniać

zwać

zwać, mienić, mieć za, nazywać, stawiać, uważać, oznaczać, poczytywać

ewokować

ewokować, wyrażać, obrazować, ilustrować, objaśniać, tłumaczyć, wyjaśniać, dawać obraz, naświetlać, wizualizować, rzucać światło

nauczać

nauczać, oceniać, omawiać, pouczać, ukazywać, obrazować, oświecać, ilustrować, informować, instruować, komentować, objaśniać, tłumaczyć, wyjaśniać, naświetlać, prezentować, interpretować, charakteryzować

przemawiać

przemawiać, prezentować, objawiać się, wyrażać się, przejawiać się, uzewnętrzniać się

odbijać

odbijać, oddawać, odzwierciedlać

mówić

mówić, opowiadać, traktować

nazywać

nazywać, znaczyć, oznaczać, wyrażać, zdradzać, obejmować, określać, wskazywać, implikować, świadczyć, być wyrazem, symbolizować, być przejawem, zwracać uwagę, zawierać w sobie

odkrywać

odkrywać, okazywać, pokazywać, odsłaniać, dawać zobaczyć, dawać do obejrzenia

pokazywać

pokazywać, prezentować, demonstrować

ukazywać

ukazywać, pokazywać, prezentować, demonstrować

komunikować

komunikować, relacjonować, zdawać sprawę, składać relację

być

być, stanowić, uchodzić

opowiadać

opowiadać, relacjonować, zdawać sprawę, składać relację

snuć

snuć, omawiać, rozwijać, wykładać, podejmować, precyzować, uzupełniać, zaznajamiać, uszczegóławiać

stawiać

stawiać, zadawać, formułować

oznaczać

oznaczać, symbolizować

marzyć

marzyć, imaginować, wyobrażać

grać

grać, wystawiać, mieć na afiszu, mieć w repertuarze
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: