1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przejmować"

Synonim przejmować

Lista synonimów do przejmować:


brać, pobrać, pętać, trawić, dopadać, dotykać, męczyć, napadać, obierać, ujmować, urzekać, zżerać, dostawać, nabierać, odbierać, ogarniać, pobierać, podbijać, poruszać, szokować, wzruszać, zabierać, zdobywać, adaptować, dostrajać, imponować, inkasować, korygować, krępować, nachodzić, nastawiać, nastrajać, nawiedzać, obchodzić, oblatywać, opętywać, osłabiać, poprawiać, przenikać, regulować, rozbierać, rozczulać, zachwycać, zagarniać, zdejmować, absorbować, akomodować, asymilować, olśniewać, opanowywać, otrzymywać, podejmować, przebiegać, przyjmować, przykrawać, przyswajać, rozkładać, wchłaniać, wstrząsać, zaskakiwać, dopasowywać, dziedziczyć, modyfikować, rozrzewniać, roztkliwiać, zapożyczać, zastępować, dostosowywać, nie odmówić, onieśmielać, przyćmiewać, dobierać się, obezwładniać, przedsiębrać, przemyśliwać, zapierać dech, adaptować się, brać na siebie, kłaść łapę, przystosowywać, podejmować się, wywoływać szok, wzbudzać podziw, zastanawiać się, pozostawiać bez tchu, przejmować kontrolę

Odmiana słowa przejmować:


przejmować, nieprzejmowana, nieprzejmowaną, nieprzejmowane, nieprzejmowanego, nieprzejmowanej, nieprzejmowanemu, nieprzejmowani, nieprzejmowania, nieprzejmowaniach, nieprzejmowaniami, nieprzejmowanie, nieprzejmowaniem, nieprzejmowaniom, nieprzejmowaniu, nieprzejmowany, nieprzejmowanych, nieprzejmowanym, nieprzejmowanymi, nieprzejmowań, nieprzejmująca, nieprzejmującą, nieprzejmujące, nieprzejmującego, nieprzejmującej, nieprzejmującemu, nieprzejmujący, nieprzejmujących, nieprzejmującym, nieprzejmującymi, przejmowali, przejmowaliby, przejmowalibyście, przejmowalibyśmy, przejmowaliście, przejmowaliśmy, przejmował, przejmowała, przejmowałaby, przejmowałabym, przejmowałabyś, przejmowałam, przejmowałaś, przejmowałby, przejmowałbym, przejmowałbyś, przejmowałem, przejmowałeś, przejmowało, przejmowałoby, przejmowały, przejmowałyby, przejmowałybyście, przejmowałybyśmy, przejmowałyście, przejmowałyśmy, przejmowana, przejmowaną, przejmowane, przejmowanego, przejmowanej, przejmowanemu, przejmowani, przejmowania, przejmowaniach, przejmowaniami, przejmowanie, przejmowaniem, przejmowaniom, przejmowaniu, przejmowano, przejmowany, przejmowanych, przejmowanym, przejmowanymi, przejmowań, przejmuj, przejmują, przejmując, przejmująca, przejmującą, przejmujące, przejmującego, przejmującej, przejmującemu, przejmujący, przejmujących, przejmującym, przejmującymi, przejmujcie, przejmujcież, przejmuje, przejmujecie, przejmujemy, przejmujesz, przejmuję, przejmujmy, przejmujmyż, przejmujże

Synonimy do przejmować z podziałem na kategorie:


nabierać
nabierać, adaptować, przyswajać, przystosowywać
przejmować
przyjmować, przedsiębrać, brać na siebie, podejmować się
dotykać
dotykać, wstrząsać
brać
brać, dostawać, pobierać, zabierać, inkasować, otrzymywać, podejmować, przyjmować
pętać
pętać, trawić, męczyć, urzekać, ogarniać, imponować, krępować, osłabiać, przenikać, zachwycać, olśniewać, opanowywać, onieśmielać, przyćmiewać, obezwładniać, zapierać dech, wzbudzać podziw, pozostawiać bez tchu
trawić
trawić, ogarniać, przenikać, opanowywać, przebiegać
ogarniać
ogarniać, podbijać, zdobywać, przenikać, opanowywać, obezwładniać, przejmować kontrolę
podbijać
podbijać, zdobywać, opanowywać, przejmować kontrolę
adaptować
adaptować, dziedziczyć, przystosowywać
dopadać
dopadać, zdobywać, zagarniać, dobierać się, kłaść łapę
pobrać
pobrać, odbierać, otrzymywać, przyjmować, nie odmówić
obierać
obierać, przyjmować, zapożyczać
absorbować
absorbować, asymilować, przyswajać, wchłaniać
ujmować
ujmować, poruszać, wzruszać, obchodzić, rozczulać, wstrząsać, rozrzewniać, roztkliwiać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: