1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przekazać"

Synonim przekazać


Synonimy do "przekazać":


dać, zbyć, zdać, nadać, oddać, podać, wydać, odkryć, rzucić, wyjąć, zaufać, zlecić, cisnąć, darować, oddawać, odkopać, polecić, posłać, powalić, wydobyć, wyiskać, wykopać, wyrazić, wysłać, ściąć, bachnąć, donieść, kopsnąć, natrafić, obdarzać, odszukać, oferować, przyznać, rozkazać, scedować, sprzedać, szafować, udzielić, użyczyć, wpłacić, wręczyć, wybaczyć, wyliczyć, wymienić, wyprawić, wyszukać, wywołać, zapewnić, znaleźć, zwrócić, doręczyć, nadesłać, namaścić, objaśnić, odgrzebać, odnaleźć, odłożyć, ofiarować, określić, podarować, powierzyć, przesłać, skierować, ufundować, wyczerpać, wydzielić, wygrzebać, wyjaśnić, wykładać, wynaleźć, wysupłać, wyszperać, wyłożyć, wyłuskać, zacytować, założyć, dostarczyć, powtórzyć, przebaczyć, przenieść, przerzucić, przesadzić, przestawić, przesunąć, przewieźć, przynieść, przytoczyć, przywołać, rozgłosić, uzupełnić, wydatkować, wyklarować, wystosować, zaoferować, zaopatrzyć, zreferować, poświęcić, przedstawić, przekazywać, przeznaczać, przeznaczyć, przybliżyć, przydzielić, udostępnić, wyciągnąć, wytrzasnąć, wyłuszczyć, poinformować, przedłożyć, sprezentować, wytłumaczyć, natknąć się, powołać się, robić prezent, wyekspediować, wyeksplikować, zagwarantować, zakomunikować, zaprezentować, zwierzyć się, zwrócić się, nie szczędzić, wyszczególnić, przetransferować, przetransportować, złożyć na ręce, dokonać transmisji, powiedzieć wszystko

Odmiana słowa "przekazać":


przekazać, nieprzekazana, nieprzekazaną, nieprzekazane, nieprzekazanego, nieprzekazanej, nieprzekazanemu, nieprzekazani, nieprzekazania, nieprzekazaniach, nieprzekazaniami, nieprzekazanie, nieprzekazaniem, nieprzekazaniom, nieprzekazaniu, nieprzekazany, nieprzekazanych, nieprzekazanym, nieprzekazanymi, nieprzekazań, przekazali, przekazaliby, przekazalibyście, przekazalibyśmy, przekazaliście, przekazaliśmy, przekazał, przekazała, przekazałaby, przekazałabym, przekazałabyś, przekazałam, przekazałaś, przekazałby, przekazałbym, przekazałbyś, przekazałem, przekazałeś, przekazało, przekazałoby, przekazały, przekazałyby, przekazałybyście, przekazałybyśmy, przekazałyście, przekazałyśmy, przekazana, przekazaną, przekazane, przekazanego, przekazanej, przekazanemu, przekazani, przekazania, przekazaniach, przekazaniami, przekazanie, przekazaniem, przekazaniom, przekazaniu, przekazano, przekazany, przekazanych, przekazanym, przekazanymi, przekazań, przekazawszy, przekaż, przekażą, przekażcie, przekażcież, przekaże, przekażecie, przekażemy, przekażesz, przekażę, przekażmy, przekażmyż, przekażże

Synonimy do "przekazać" z podziałem na kategorie:


dać

dać, oddać, darować, ofiarować, podarować, sprezentować

oddać

oddać, podać, wręczyć, zwrócić, podarować, dostarczyć

posłać

posłać

przekazać

przenieść

wysłać

wysłać, przesłać

wyjąć

wyjąć, wydobyć, wyiskać, wygrzebać, wysupłać, wyszperać, wyłożyć, wydatkować, przeznaczyć, wyciągnąć, zagwarantować

zbyć

zbyć, scedować, sprzedać

zdać

zdać, scedować

nadesłać

nadesłać

podać

podać, donieść, wyliczyć, wymienić, zacytować, przytoczyć, przywołać, poinformować, powołać się, zakomunikować, wyszczególnić

polecić

polecić, posłać, wysłać, rozkazać, wyprawić, wyekspediować

zaufać

zaufać, zlecić, powierzyć, zwierzyć się

nadać

nadać, wysłać, przesłać, dokonać transmisji

rzucić

rzucić, cisnąć, posłać, powalić, ściąć, bachnąć, przerzucić

wydać

wydać, wręczyć, wydzielić, zaopatrzyć, przydzielić

objaśnić

objaśnić, wyjaśnić, wyłożyć, przytoczyć, wyklarować, zreferować, przedstawić, przybliżyć, wyłuszczyć, przedłożyć, wytłumaczyć, wyeksplikować, zaprezentować

odkryć

odkryć, wyjąć, wydobyć, wyiskać, wykopać, natrafić, odszukać, wyszukać, znaleźć, odnaleźć, wygrzebać, wynaleźć, wysupłać, wyszperać, wyłożyć, wydatkować, przeznaczyć, wyciągnąć, wytrzasnąć, natknąć się, zagwarantować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: