Synonim przenośny

Lista synonimów do przenośny:


lotny, żywy, mobilny, ruchomy, obwoźny, kinetyczny, przejezdny, przestawny, przesuwany, zastępczy, alegoryczny, symboliczny, metaforyczny, paraboliczny, przestawiany, toczący się, będący w ruchu, poruszający się

Odmiana słowa przenośny:


przenośny, nieprzenośna, nieprzenośną, nieprzenośne, nieprzenośnego, nieprzenośnej, nieprzenośnemu, nieprzenośni, nieprzenośnie, nieprzenośny, nieprzenośnych, nieprzenośnym, nieprzenośnymi, przenośna, przenośną, przenośne, przenośnego, przenośnej, przenośnemu, przenośni, przenośnie, przenośnych, przenośnym, przenośnymi

Synonimy do "przenośny" z podziałem na kategorie:


przenośny
alegoryczny, metaforyczny
ruchomy
ruchomy, obwoźny
mobilny
mobilny, ruchomy, obwoźny, przestawny, przesuwany
lotny
lotny, żywy, ruchomy, obwoźny, kinetyczny, przejezdny, przestawiany, toczący się, będący w ruchu, poruszający się
W naszym słowniku znajduje się 18 synonimów dla słowa: "przenośny". Między innymi: mobilny, ruchomy, obwoźny. Słowo "przenośny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.