1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozczłonkowanie"

Synonim rozczłonkowanie


Synonimy do "rozczłonkowanie":


split, rozpad, upadek, analiza, rozbrat, rozłam, nadział, niezgoda, partycja, podział, rozbicie, rozbiór, rozkład, proporcja, rozdział, atomizacja, demarkacja, pęknięcie, segmentacja, dekompozycja, fragmentacja, rozdzielenie, dezintegracja, dyferencjacja, niezgodność, sprzeczność, rozgraniczenie, rozróżnienie, fragmentaryzacja

Synonimy do "rozczłonkowanie" z podziałem na kategorie:


rozpad

rozpad, rozłam, podział, rozbicie, rozkład, atomizacja, dekompozycja, dezintegracja

rozbicie

rozbicie, fragmentacja

split

split, rozpad, rozłam, nadział, partycja, podział, rozbicie, rozbiór, rozkład, proporcja, rozdział, atomizacja, demarkacja, pęknięcie, segmentacja, dekompozycja, rozdzielenie, dezintegracja, dyferencjacja, rozgraniczenie, rozróżnienie, fragmentaryzacja

analiza

analiza, rozbiór, rozkład, atomizacja, dekompozycja, dezintegracja, fragmentaryzacja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: