1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozkład"

Synonim rozkład

Lista synonimów do rozkład:


idea, mapa, plan, rzut, spis, szyk, bagno, ciąg, lista, model, myśl, split, szkic, wizja, wykaz, wzór, zarys, agenda, gnicie, grafik, impuls, indeks, proces, rozpad, system, szereg, tabela, teoria, układ, upadek, wykres, zamiar, zbiór, analiza, badanie, demolka, diagram, katalog, macierz, makieta, matryca, pomysł, program, projekt, rejestr, rozbrat, rozłam, rysunek, schemat, swoboda, tablica, wzorzec, zamysł, zgorzel, gangrena, hipoteza, konspekt, kształt, martwica, nadział, niezgoda, organizm, partycja, podział, postulat, prototyp, rozbicie, rozbiór, rozpusta, zepsucie, dzielenie, ewidencja, kalendarz, koncepcja, perwersja, porządek, proporcja, rozdział, sekwencja, skorowidz, spaczenie, strategia, struktura, terminarz, wyuzdanie, zboczenie, anihilacja, atomizacja, biznesplan, degradacja, demarkacja, deprawacja, destrukcja, dociekanie, inicjatywa, kompilacja, kompozycja, odkrywanie, propozycja, rozbiórka, rozpasanie, scenariusz, ustawienie, ułożenie, wypaczenie, zapowiedź, degeneracja, eksploracja, harmonogram, konstelacja, psucie się, pęknięcie, segmentacja, wydzielanie, zamierzenie, założenie, zestawienie, zniszczenie, zrujnowanie, architektura, degrengolada, dekompozycja, dokumentacja, frywolność, konfiguracja, poszukiwanie, rozdzielenie, rozstawienie, rozwydrzenie, rozłożenie, sprośność, stan zapalny, wulgarność, wynaturzenie, zwyrodnienie, demoralizacja, dezintegracja, dyferencjacja, mineralizacja, niezgodność, rozpatrywanie, rozplanowanie, sprzeczność, unicestwienie, niemoralność, przewrotność, rozgraniczenie, rozmieszczenie, rozróżnienie, systematyzacja, wyodrębnianie, zorganizowanie, charakterystyka, obsceniczność, perwersyjność, porządek obrad, rozwiązłość, uporządkowanie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie, rysunek techniczny

Odmiana słowa rozkład:


rozkład, rozkładach, rozkładami, rozkładem, rozkładom, rozkładowi, rozkładów, rozkładu, rozkłady, rozkładzie

Synonimy do rozkład z podziałem na kategorie:


analiza
analiza, rozbiór, rozpatrywanie
rozpad
rozpad, rozłam, podział, rozbicie, atomizacja, dekompozycja, dezintegracja, rozczłonkowanie
rozkład
degradacja, mineralizacja
indeks
indeks, katalog, rejestr, ewidencja
gnicie
gnicie
układ
układ, porządek, ustawienie, ułożenie, rozstawienie, rozłożenie, zorganizowanie, uporządkowanie
plan
plan, agenda, kalendarz, terminarz, scenariusz, harmonogram, porządek obrad
bagno
bagno, upadek, rozpusta, zepsucie, perwersja, spaczenie, zboczenie, deprawacja, rozpasanie, wypaczenie, degeneracja, degrengolada, rozwydrzenie, wynaturzenie, zwyrodnienie, demoralizacja, przewrotność, rozwiązłość
demolka
demolka, anihilacja, destrukcja, rozbiórka, zniszczenie, unicestwienie
gangrena
gangrena, martwica, stan zapalny
spis
spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, ewidencja, skorowidz, kompilacja, zestawienie
split
split, rozpad, rozłam, nadział, partycja, podział, rozbicie, rozbiór, proporcja, rozdział, atomizacja, demarkacja, pęknięcie, segmentacja, dekompozycja, rozdzielenie, dezintegracja, dyferencjacja, rozgraniczenie, rozróżnienie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie
idea
idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, zapowiedź, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka
system
system, układ, podział, porządek, ustawienie, ułożenie, rozstawienie, rozłożenie, rozmieszczenie, systematyzacja, zorganizowanie, uporządkowanie
mapa
mapa, plan, grafik, tabela, wykres, tablica
zgorzel
zgorzel, martwica, stan zapalny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: