1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozkład"

Synonim rozkład


Synonimy do "rozkład":


idea, mapa, plan, rzut, spis, szyk, bagno, ciąg, lista, model, myśl, split, szkic, wizja, wykaz, wzór, zarys, agenda, gnicie, grafik, impuls, indeks, proces, rozpad, system, szereg, tabela, teoria, układ, upadek, wykres, zamiar, zbiór, analiza, badanie, demolka, diagram, katalog, macierz, makieta, matryca, pomysł, program, projekt, rejestr, rozbrat, rozłam, rysunek, schemat, swoboda, tablica, wzorzec, zamysł, zgorzel, gangrena, hipoteza, konspekt, kształt, martwica, nadział, niezgoda, organizm, partycja, podział, postulat, prototyp, rozbicie, rozbiór, rozpusta, zepsucie, dzielenie, ewidencja, kalendarz, koncepcja, perwersja, porządek, proporcja, rozdział, sekwencja, skorowidz, spaczenie, strategia, struktura, terminarz, wyuzdanie, zboczenie, anihilacja, atomizacja, biznesplan, degradacja, demarkacja, deprawacja, destrukcja, dociekanie, inicjatywa, kompilacja, kompozycja, odkrywanie, propozycja, rozbiórka, rozpasanie, scenariusz, ustawienie, ułożenie, wypaczenie, zapowiedź, degeneracja, eksploracja, harmonogram, konstelacja, psucie się, pęknięcie, segmentacja, wydzielanie, zamierzenie, założenie, zestawienie, zniszczenie, zrujnowanie, architektura, degrengolada, dekompozycja, dokumentacja, frywolność, konfiguracja, poszukiwanie, rozdzielenie, rozstawienie, rozwydrzenie, rozłożenie, sprośność, stan zapalny, wulgarność, wynaturzenie, zwyrodnienie, demoralizacja, dezintegracja, dyferencjacja, mineralizacja, niezgodność, rozpatrywanie, rozplanowanie, sprzeczność, unicestwienie, niemoralność, przewrotność, rozgraniczenie, rozmieszczenie, rozróżnienie, systematyzacja, wyodrębnianie, zorganizowanie, charakterystyka, obsceniczność, perwersyjność, porządek obrad, rozwiązłość, uporządkowanie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie, rysunek techniczny

Odmiana słowa "rozkład":


rozkład, rozkładach, rozkładami, rozkładem, rozkładom, rozkładowi, rozkładów, rozkładu, rozkłady, rozkładzie

Synonimy do "rozkład" z podziałem na kategorie:


analiza

analiza, rozbiór, rozpatrywanie

rozpad

rozpad, rozłam, podział, rozbicie, atomizacja, dekompozycja, dezintegracja, rozczłonkowanie

rozkład

degradacja, mineralizacja

indeks

indeks, katalog, rejestr, ewidencja

gnicie

gnicie

układ

układ, porządek, ustawienie, ułożenie, rozstawienie, rozłożenie, zorganizowanie, uporządkowanie

plan

plan, agenda, kalendarz, terminarz, scenariusz, harmonogram, porządek obrad

bagno

bagno, upadek, rozpusta, zepsucie, perwersja, spaczenie, zboczenie, deprawacja, rozpasanie, wypaczenie, degeneracja, degrengolada, rozwydrzenie, wynaturzenie, zwyrodnienie, demoralizacja, przewrotność, rozwiązłość

demolka

demolka, anihilacja, destrukcja, rozbiórka, zniszczenie, unicestwienie

gangrena

gangrena, martwica, stan zapalny

spis

spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, ewidencja, skorowidz, kompilacja, zestawienie

split

split, rozpad, rozłam, nadział, partycja, podział, rozbicie, rozbiór, proporcja, rozdział, atomizacja, demarkacja, pęknięcie, segmentacja, dekompozycja, rozdzielenie, dezintegracja, dyferencjacja, rozgraniczenie, rozróżnienie, fragmentaryzacja, rozczłonkowanie

idea

idea, plan, myśl, szkic, wizja, zarys, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, zapowiedź, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka

system

system, układ, podział, porządek, ustawienie, ułożenie, rozstawienie, rozłożenie, rozmieszczenie, systematyzacja, zorganizowanie, uporządkowanie

mapa

mapa, plan, grafik, tabela, wykres, tablica

zgorzel

zgorzel, martwica, stan zapalny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: